Jazyk stránky na web mobil

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Zdroj obrázku: Canva / @Black_Kira

Zachraňujme životy

Informácie k projektu:

Predkladateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
815 74 Bratislava

DOTÁCIA V SUME:

3190 €

Stav projektu:

Projekt je podaný na posúdenie

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na vybudovanie exteriérového defibrilátora pre potreby rýchlej pomoci občanom v prípade náhleho zlyhania životných funkcií. Obec je situovaná na okraji kraja, s toho dôvodu je príchod rýchlej zdravotnej pomoci pomerne zdĺhavý a preto by sme chceli obec vybaviť týmto zariadením, ktoré by bolo situované v centre obce. Hlavný cieľom je vytvoriť podmienky a možnosti vybavenosti obce pre potreby občanov obce. V súčasnom rozvoji vedy a techniky im poskytnúť, všetky možnosti pre potreby ochrany a podpory zdravia. Zmierniť rozdiely medzi mestským a vidieckym životom. Po ukončení projektu vznikne verejne prístupný exteriérový defibrilátor s úložným boxom a vyhrievaním pre použitie v každom počasí pre všetkých občanov a návštevníkov obce.

Skip to content