FARNOSŤ LUKÁČOVCE

Nitrianska diecéza (diecézny biskup Mons. Viliam Judák)
Dekanát Lužianky (dekan Mgr. Peter Brenkus)

Obce patriace do farnosti: Lukáčovce pri Nitre, Alekšince, Andač.

Farský kostol Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach

Adresa úradu

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lukáčovce
Farská 193, 951 23 Lukáčovce

Informácie

IČO: 34015299
IBAN: SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Telefónny kontakt

037/7829 104
0903 552 636

Emailový kontakt

lukacovce@nrb.sk
hafera.miroslav@gmail.com

Mgr. Miroslav Hafera

Duchovný správca farnosti Lukáčovce

Farské oznamy:

19.07.2021

Farské oznamy na Šestnástu nedeľu v cezročnom období

11.07.2021

V sobotu 17.7. bude brigáda. Potrebujeme prehĺbiť podlahu na betónový poter, na ktorý príde dlažba. Prosím o pomoc chlapov, ak nás bude veľa snáď to dokážeme urobiť za jednu sobotu. Prineste si fúrik, lopatu, krompáč… Ženy opäť prosím o napečenie… 

11.07.2021

Navštívili sme Mariánske pútnické miesto a hrob pána dekana Petra Blahovca v Oščadnici.

FOTOALBUM

11.07.2021

Rada pre mládež a univerzity pri KBS organizuje v dňoch 12. – 21. júla 2021 súťaž pre mladých s názvom “Nebuď OFF poď do OF!”. Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec ako aj tímy s najviac 5 členmi.

Viac informácií nájdete na stránke mladez.kbs.sk a na sociálnej sieti Facebook:  https://www.facebook.com/Objavsvojufarnost

Adresa

Farský Úrad
Farská 139
95123 Lukáčovce

IČO: 34015299
lukacovce@nrb.sk

SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Informácie

Accessibility