Farnosť Lukáčovce

Obce patriace do farnosti: Lukáčovce pri Nitre, Alekšince, Andač

Farský kostol Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach

INFORMÁCIE

FARSKÝ ÚRAD

Telefónny kontakt

037/7829 104

Adresa úradu

Farská 193, 951 23 Lukáčovce

Emailový kontakt

rkfu.lukacovce@gmail.com pblahovec@azet.sk

Mgr. Peter Blahovec

Dekan vo farnosti Lukáčovce

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že veľadôstojný pán dekan Peter BLAHOVEC zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi dňa 27. decembra 2020 v 45. roku života a v 20. roku kňazstva.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 2. januára 2021 o 10.00 hod. v Lukáčovciach. Pohrebné obrady a uloženie do hrobu sa budú konať o 14.00 hod. v Oščadnici.

Volám sa Peter Blahovec a pochádzam z Oščadnice.
Narodil som sa 08.02. 1976

V roku 1995 som nastúpil do Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre. Po 6.rokoch štúdia ma dňa 23.06.2001 pán kardinál Ján Chryzostom Korec v Zborove nad Bystricou vysvätil za kňaza. 

Do farnosti Lukáčovce som nastúpil 01.07. 2012. Od 01.decembra 2018 som bol menovaný za dištriktuálného dekana dekanátu Lužianky.

farské oznamy na

Hlásenia farského úradu

Dôležité oznamy, ktoré by ste nemali prehliadnúť
02.01.2021

Smútočné osobné vyznanie od p. farára Mons. Dušana Argaláša pre deň jeho pohrebu – Lukáčovce/Oščadnica 2.1.2021 si môžete prečítať TU

01.01.2021
Z dôvodu prísnych protiepidemiologických opatrení a nemožnosti osobnej účasti verejnosti na poslednej rozlúčke so zosnulým dekanom Vdp. Petrom Blahovcom, bude 2. januára 2021 možné sledovať pohrebné obrady prostredníctvom elektronických médií v priamom online prenose. Priamy prenos z Lukáčoviec sa začne o 10.00 hod. Priamy prenos z Oščadnice začne o 14.00 hod. (Prenos bude dostupný o hodinu neskôr- 15:00)
Zádušnú online sv. omšu za zosnulého bude dňa 3. januára 2021 celebrovať aj dekan – farár v Topoľčanoch Mons. Dušan Argaláš so začiatkom o 10.30 hod.
30.12.2020

Vážení veriaci, sv. omša v piatok (01.01.2021) a v nedeľu (03.01.2021)  je  zrušená.

28.12.2020
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že veľadôstojný pán dekan Peter BLAHOVEC zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi dňa 27. decembra 2020 v 45. roku života a v 20. roku kňazstva.
Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v sobotu 2. januára 2021 o 10.00 hod. v Lukáčovciach. Pohrebné obrady a uloženie do hrobu sa budú konať o 14.00 hod. v Oščadnici.

SVÄTÉ OMŠE - PRIAME PRENOSY

Archív Sv. omší vysielaných z kostola v Lukáčovciach
Rozlúčka s Vdp. Mgr. Petrom Blahovcom
Prehrať video

02.01.2021 – 16:00

Krátke video na rozlúčku

Prehrať video

02.01.2021 – 10:00

Smútočná rozlúčka v Lukáčovciach

Prehrať video

02.01.2021 – 14:00

Smútočná rozlúčká v Oščadnici

Prehrať video

03.01.2021 – 10:30

Zádušná sv. omša za zosnulého v Topoľčanoch

Veľkonočné sv. omše
Prehrať video

13.04.2020 – 09:00

Svätá omša na Veľkonočný pondelok

Prehrať video

12.04.2020 – 10:30

Svätá omša na Veľkonočnú nedeľu

Prehrať video

11.04.2020 – 17:00

Svätá omša na Bielu sobotu

Prehrať video

10.04.2020 – 14:30

Krížova cesta na Veľký Piatok a Sv. omša

Prehrať video

09.04.2020 – 18:00

Svätá omša na Zelený štvrtok

Nedeľné sv. omše od 19.04.2020
Prehrať video

03.05.2020 – 10:30

Prehrať video

26.04.2020 – 10:30

Prehrať video

19.04.2020 – 10:30

Fotoalbum

Podujatia vo farnosti Lukáčovce

História a zaujímavosti

Erb farnosti, založenie farnosti a duchovní pôsobiaci vo farnosti

V červenom štíte na striebornej zvlnenej pažiti, strieborný sv. Ján Nepomucký, odetý v čierno- striebornom kňazskom odeve a čiernom birete, držiaci strieborný kríž so zlatým Kristom a zelenú palmovú ratolesť, s hlavou ovenčenou piatimi zlatými hviezdami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk, na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vyobrazenie v erbe pochádza zo zachovaného pečatného typária rímskokatolíckeho farského úradu v obci Lukáčovce z roku 1830. Na pečatidle je zobrazený patrón farnosti sv. Ján Nepomucký sprevádzaný rokom jeho vzniku (1830) a textovou legendou v kruhopise.

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. Ing. Miriam Glejteková

Nitra, 24/IX/2012

Duchovní farnosti Lukáčovce
Lakacz - Lakachi - Lakácsi - lakošovce
Faru založili templári v roku 1118 - 1311

-1630 – 1634
Capricorni Ján

– 1657
Hajnoss Mikuláš

– 1675
Peristori Ján

– 1677
Pažitný Jan

– 1700
Mrazin Tomáš

– 1701
Šimó Ján

– 1708
Mohoss Peter

– 1719
Zimann Ján

– 1722
Bifincky Martin

– 1747
Görög Juraj

– 1761
Kobida Juraj

– 1765
Motessényi František

– 1789
David Gašpar

– 1805
Torner Ján

– 1808
Šarficky Michal

– 1822
Frimel Václav

– 1844
Meszároš Štefan

– 1870
Fritsch Anton

– 1871
Budatinsky Andrej

– 1916
Lelkeš Adolf

– 1931
Petrášek Augustín

– 1950
Klčo Ján

– 1952
Tomašovič Cyril

– 1982
Dr. Bača Jozef

– 1990
Herényi Štefan

– 1992
Válek Ondrej

– 1997
Lehocký Jozef

– 2012
Uváček Marián

-2020
Blahovec Peter