Vlajky - preklad stránky

FARNOSŤ LUKÁČOVCE

Nitrianska diecéza (diecézny biskup Mons. Viliam Judák)
Dekanát Lužianky (dekan Mgr. Peter Brenkus)

Obce patriace do farnosti: Lukáčovce pri Nitre, Alekšince, Andač.

Farský kostol Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach

Adresa úradu

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lukáčovce
Farská 193, 951 23 Lukáčovce

Informácie

IČO: 34015299
IBAN: SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Telefónny kontakt

037/7829 104
0903 552 636

Emailový kontakt

lukacovce@nrb.sk
hafera.miroslav@gmail.com

Adresa

Farský Úrad
Farská 139
95123 Lukáčovce

IČO: 34015299
lukacovce@nrb.sk

SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Informácie

Skip to content