FARNOSŤ LUKÁČOVCE

Nitrianska diecéza (diecézny biskup Mons. Viliam Judák)
Dekanát Lužianky (dekan Mgr. Peter Brenkus)

Obce patriace do farnosti: Lukáčovce pri Nitre, Alekšince, Andač.

Farský kostol Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach

Adresa úradu

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lukáčovce
Farská 193, 951 23 Lukáčovce

Informácie

IČO: 34015299
IBAN: SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Telefónny kontakt

037/7829 104
0903 552 636

Emailový kontakt

lukacovce@nrb.sk
hafera.miroslav@gmail.com

Mgr. Miroslav Hafera

Duchovný správca farnosti Lukáčovce

Ďakujeme za podporu našej farnosti.

Milodar pre Farnosť môžete poslať prostredníctvom tohto QR kódu. Je potrebné otvoriť vašu bankovú aplikáciu, naskenovať QR kód a zadať výšku milodaru.

Farské oznamy:

17.10.2021

Farské oznamy na Dvadsiatu deviatu nedeľu v cezročnom období

17.10.2021

V pondelok bude sv. omša ráno o 8.00 hod., nakoľko popoludní odchádzam kázať duchovné cvičenia pre kňazov. Vrátim sa v piatok. Za stupovať ma budú z biskupského úradu. V prípade pohrebu kontaktujte 0377721747 dp. Miroslav Cimerák, alebo dekana v Zbehoch. 

17.10.2021

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.

Adresa

Farský Úrad
Farská 139
95123 Lukáčovce

IČO: 34015299
lukacovce@nrb.sk

SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Informácie

Accessibility