Samospráva obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starostom obce Lukáčovce je Ing. Igor Cok, ktorý vo voľbách v r. 2018 kandidoval ako nezávislý kandidát a bol do funkcie zvolený na svoje štvrté volebné obdobie. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Igor Cok

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starostom obce Lukáčovce je Ing. Igor Cok, ktorý vo voľbách v r. 2018 kandidoval ako nezávislý kandidát a bol do funkcie zvolený na svoje štvrté volebné obdobie. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Eduard Teplanský

Zástupca starostu

Zástupca starostu Ing. Eduard Teplanský zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Iveta Bendová

Kontrolór obce

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Eduard Teplanský

Nezávislý kandidát

Juraj Hanák

Nezávislý kandidát

Karol Bulla

Slovenská národná strana

Martin Zachar

Nezávislý kandidát

Peter Markovič

Nezávislý kandidát

Ing. Soňa Szalaiová

Nezávislý kandidát

Stanislav Hanták

Kresťansko- demokratické hnutie

ÚČASŤ NA ZASADNUTÍ OZ

I. Zasadnutie 25.03.2021

II. Zasadnutie 22.06.2021

Ing. Eduard Teplanský

Juraj Hanák

Karol Bulla

Martin Zachar

Peter Markovič

Ing. Soňa Szalaiová

Stanislav Hanták

PRÍTOMNÝ

OSPRAVEDLNENÝ

NEPRÍTOMNÝ

OBECNÝ ÚRAD MENU:

Obecná rada:

Martin Zachar
Juraj Hanák
Ing. Eduard Teplanský

Bytová komisia:

Martin Zachar
Ing. Soňa Szalaiová
Peter Markovič

Dokumenty:

Otázky/odpovede:

Áno, zasadnutie je verejné. Počas diskusie sa môžete zapojiť so svojimi návrhmi.

Využiť môžete formulár v časti OBECOBECNÝ ÚRAD, ktorý je určený pre elektronickú komunikáciu medzi občanom a obcou. Zo zoznamu vyberte komu je správa určená. 

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility