Vlajky - preklad stránky

Samospráva obce

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

Starostka obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starostkou obce Lukáčovce je Jozefína Pokrývková, ktorá vo voľbách v r. 2022 kandidovala ako nezávislá kandidátka a bola do funkcie zvolená na svoje prvé volebné obdobie. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Karol Bulla

Zástupca starostky

Pán Karol Bulla zastupuje starostku v rozsahu určenom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Kontrolór obce

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Obecné zastupiteľstvo

Karol Bulla

Slovenská národná strana

Daniel Cok

Slovenská národná strana

Juraj Hanák

Nezávislý kandidát

Peter Markovič

Nezávislý kandidát

Ing. Soňa Szalaiová

Nezávislý kandidát

Martin Zachar

Nezávislý kandidát

Peter Zachar

Nezávislý kandidát

ÚČASŤ NA ZASTUPITEĽSTVE

🟢 prítomný(á), poslanec sa zúčastnil na zasadnutí

🟡 ospravedlnený(á), poslanec sa nezúčastnil na zasadnutí

Skip to content