Harmonogram zberu odpadu

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ?

Do kontajnerov alebo vreca na papier patria

Noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy.

Do kontajnerov alebo vreca na papier nepatria:

Znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z nápojových kartónov (tzv. viacvrstvové kombinované materiály), obaly z masla.

Do kontajnerov alebo vreca na sklo patria:

Nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, poháre od kompótov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy.

Do kontajnerov alebo vreca na sklo nepatria

Znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky.

Do kontajnerov alebo vreca na plasty, kovy a VKM patria:

PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od drogérie, fólie, neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečných výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov), plechovky od nápojov, konzervy bez zvyšku jedla, kovové uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky.

Do kontajnerov alebo vreca na plasty, kovy a VKM nepatria:

Znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitán, polystyrén, znečistení fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, znečistené nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov).

Do kontajnerov alebo vreca na nebezpečný odpad patria:

Elektrické a elektronické zariadenia, televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče, farby, laky, kyseliny, hydroxidy, rozpúšťadlá a ich obaly.

Do kontajnerov alebo vreca na nebezpečný odpad nepatria:

Pneumatiky z áut nepatria do nebezpečného odpadu, tie môžete priniesť na Obecný úrad, pri zadnú bránu.

Pneumatiky

Ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpačkách Slovnaft. Pneumaiky, môžete priniesť na zadný dvor OÚ.

Použitý kuchynský olej

Ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpačkách Slovnaft. Kuchynský olej, ktorý skončí po použití vo výlevke či WC, upcháva potrubie a následne výrazne komplikuje a predražuje čistenie v čističke odpadových vôd. Ak sa takýto olej dostane do prírody, tak má schopnosť znečistiť obrovské množstvo vody (1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov vody).

Lieky

Všetky nespotrebované lieky (aj načaté) treba odniesť do lekárne, kde sa ich zodpovedne zbavia. Ak by sa dostali na skládku, tak hrozí únik nebezpečných zložiek do prostredia. 

Textil, topánky

Ak sú ešte nositeľné, môžete ich hodiť do špeciálnych kontajnerov na textil. Všetko oblečenie musí byť čisté a uložené v igelitových taškách či vreciach. Topánky vždy zviažte šnúrkami do páru. Takýto kontajner sa nachádza pri OÚ.

UŽITOČNÉ INFO

Ako vybavíte?

Evidencia obyvateľstva, úmrtie v rodine alebo vybavenie stavebného povolenia.

Miestne dane

Sadzobník daňových poplatkov stanovených obcou.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou.

Harmonogram zberu odpadu

Kalendár harmonogramu vývozu odpadu. Ako správne reciklovať?

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá, ktoré budete potrebovať pri niektorých zmenách v obci.

Zdravotníctvo

Lekárne a zdravotné strediská v okolí obce. Kontakty do zdravotných stredísk a otváracie hodiny lekárni.

Newsletter

Budte informovaní a aktuálnom dianí v našej obci formou emailu.

stav vodomeru

Stav vodomeru je možné vyplniť online

Autobus/Vlak

Autobusové a vlakové spoje. Budete presmerovaný na stránku CP

Kalendár podujatí

Kalendár rôznych podujatí, ktoré sa konajú v okolí obce Lukáčovce.

Civilná ochrana obyvateľstva

Ako sa správať pri vyhlásení mimoriadného stavu? V prípade povodní či chemického ohrozenia?