Harmonogram zberu odpadu

KOMUNÁLNY ODPAD

VÝVOZ PAPIERA

VÝVOZ PLASTU, KOVOVÝCH OBALOV A VKM

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ZBER HALUZOVINY

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ?

Pre mnoho ľudí sa príbeh odpadu končí vynesením koša za dvere svojho domu/bytu. Množstvo odpadov, ktoré denne vyprodukujeme, je však alarmujúce a musíme sa zamýšľať nad tým, kde napríklad končia plasty a akú hrozbu prinášajú. Nemusíte byť hneď expertmi v triedení odpadu, na začiatok si stačí osvojiť základné princípy, za ktoré nám planéta poďakuje.

PAPIER

Všeobecne platí, že do modrých nádob patria papierové obaly, stlačené škatule, lepenka, papierové tašky, noviny, časopisy, letáky či knihy. Dôležité je, že papierový odpad musí byť čistý. Mastný papierový obal z pizze do modrých nádob nehádžte. Otázne môžu byť aj kartóny z vajec a rolky toaletného papiera. Pri tomto odpade platí, že keďže je vyrobený z papiera, ktorý prešiel niekoľkými kolami recyklácie a nedá sa ďalej spracovať, do modrej nádoby nepatrí. Patrí buď do zmesového odpadu, alebo v ideálnom prípade do bioodpadu, teda na kompost.

ČO SEM NEPATRÍ

Dilemy vznikajú napríklad aj pri papierových vreckovkách, ani čisté, ani použité, do modrej nádoby nepatria. Častou chybou je aj hádzanie zvnútra poplastovaných či povoskovaných pohárov na nápoje do tejto nádoby, keďže ide o kombináciu viacerých materiálov. Do modrej nádoby by ste nemali odhadzovať ani bločky z nákupov či väčšinu cestovných lístkov, ktoré sú zo špeciálneho teplocitného papiera.

PLAST, KOVOVÉ OBALY A VMK

Plasty sú pre planétu veľký problém, preto si ich triedenie zaslúži výnimočnú pozornosť. Do žltých nádob patria: PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od drogérie, fólie, neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečných výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov), plechovky od nápojov, konzervy bez zvyšku jedla, kovové uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky. Mastné polystyrénové termoobaly z jedla do nej nehádžte. Rovnako ani plasty znečistené chemickými látkami, biologickým odpadom či olejmi.

ČO SEM NEPATRÍ

Znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitán, Mastný alebo inak znečistený polystyrén, znečistení fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, znečistené nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov).

SKLO

Nie je sklo ako sklo. Do zelených nádob patria zaváraninové poháre, sklenené fľaše, sklenené obaly, rozbité sklo, sklenené obaly z parfumov a krémov. Ideálne je, ak z fliaš odkrútite uzáver a hodíte ho tam, kam patrí. So strhávaním etikiet sa však trápiť nemusíte.

ČO SEM NEPATRÍ

Nevhadzujeme do nich keramiku, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, tabuľové sklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, televízne obrazovky, žiarovky, výbojky, mliečne a kombinované tabuľové sklo či varné sklo. Mnohé zo spomenutých produktov môžete bezpečne odovzdať v zberných dvoroch alebo v špecializovaných predajniach.

kam so zvyšným odpadom, ktorý do žiadnej zo spomínaných kategórií nezapadá.

Nebezpečný odpad

obec robí v priebehu roka zber nebezpečného odpadu, kde patria elektrické a elektronické zariadenia, televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče, farby, laky, kyseliny, hydroxidy, rozpúšťadlá a ich obaly.

Pneumatiky

Ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpačkách Slovnaft. Pneumaiky, môžete priniesť na zadný dvor OÚ.

Použitý kuchynský olej

Ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpačkách Slovnaft. Kuchynský olej, ktorý skončí po použití vo výlevke či WC, upcháva potrubie a následne výrazne komplikuje a predražuje čistenie v čističke odpadových vôd. Ak sa takýto olej dostane do prírody, tak má schopnosť znečistiť obrovské množstvo vody (1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov vody).

Lieky

Všetky nespotrebované lieky (aj načaté) treba odniesť do lekárne, kde sa ich zodpovedne zbavia. Ak by sa dostali na skládku, tak hrozí únik nebezpečných zložiek do prostredia. 

Textil, topánky

Ak sú ešte nositeľné, môžete ich hodiť do špeciálnych kontajnerov na textil. Všetko oblečenie musí byť čisté a uložené v igelitových taškách či vreciach. Topánky vždy zviažte šnúrkami do páru. Takýto kontajner sa nachádza pri OÚ.

Baterky

Každý obchod, ktorý predáva batérie, musí mať zo zákona zberný box. Tento box nájdete bežne aj v potravinách, kde baterky môžeme odovzdať, a tie sa následne zrecyklujú.

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility