OBEC LUKÁČOVCE

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

JAZYK STRÁNKY

EnglishDeutschSlovenčinaEspañol

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ?

Pre mnoho ľudí sa príbeh odpadu končí vynesením koša za dvere svojho domu/bytu. Množstvo odpadov, ktoré denne vyprodukujeme, je však alarmujúce a musíme sa zamýšľať nad tým, kde napríklad končia plasty a akú hrozbu prinášajú. Nemusíte byť hneď expertmi v triedení odpadu, na začiatok si stačí osvojiť základné princípy, za ktoré nám planéta poďakuje.

SKLO

✔️ fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla bez vrchnákov a korkov, sklenené fľašky od kozmetiky bez plastových a kovových častí; črepy; okenné sklo; sklo z okuliarov; poháre; zaváraninové poháre atď.

✖️ Nevhadzujeme do nich keramiku, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, tabuľové sklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, televízne obrazovky, žiarovky, výbojky, mliečne a kombinované tabuľové sklo či varné sklo. Mnohé zo spomenutých produktov môžete bezpečne odovzdať v zberných dvoroch alebo v špecializovaných predajniach.

PLAST A VKM

✔️ PET fľaše; vrecká; prepravky; plastové obaly od kečupov, horčice, jogurtov a sirupov; igelitky; obaly od mlieka a džúsov; obaly od šampónov a aviváží;  rôzne plastové nádoby;  bandasky; neznečistené nápojové kartóny atď.

✖️ Znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitán, Mastný alebo inak znečistený polystyrén, znečistení fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov (napr. hračky), plexisklo, bazény, hadice, autoplasty, žalúzie, znečistené nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov).

PAPIER

✔️ papierové obaly, stlačené škatule, lepenka, papierové tašky, plagáty, obálky, pohľadnice, katalógy, zakladače, noviny, časopisy, letáky či knihy.

✖️ Dilemy vznikajú napríklad aj pri papierových vreckovkách, ani čisté, ani použité, do modrej nádoby nepatria. Častou chybou je aj hádzanie zvnútra poplastovaných či povoskovaných pohárov na nápoje do tejto nádoby, keďže ide o kombináciu viacerých materiálov. Do modrej nádoby by ste nemali odhadzovať ani bločky z nákupov či väčšinu cestovných lístkov, ktoré sú zo špeciálneho teplocitného papiera.

KOVOVÉ OBALY

✔️ kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

✖️ kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami či olejmi. Rovnako nie kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

BIOLOGICKÝ ODPAD

✔️ šupky a zbytky z ovocia a zeleniny (Nie v igelitových vreckách), zbytky kávy a čaju (môžu byť aj v čajových sáčkoch), škrupiny vajíčkové a orechové, izbové rastliny, jemné časti bioodpadu ako: tráva, lístie, jemné vetvičky, piliny, slama, popol  z dreva, zemina z kvetín, piliny

✖️ Mäso, kosti, koža – z dôvodu lákania hlodavcov na kompostárni. Lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový (tetrapakový) papier. Varené ovocie, plienky, popol z uhlia, cigaretové ohorky, sáčky z vysávača, mliečne vrecká a krabice, vlasy, textil, plechovky, lieky, farby, guma, polystýren, výkaly mačiek a psov, uhynuté zvieratá, zmiešaný komunálny odpad…

Kam so zvyšným odpadom, ktorý do žiadnej zo spomínaných kategórií nezapadá.

Nebezpečný odpad

obec robí v priebehu roka zber nebezpečného odpadu, kde patria elektrické a elektronické zariadenia, televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče, farby, laky, kyseliny, hydroxidy, rozpúšťadlá a ich obaly.

Pneumatiky

Ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpačkách Slovnaft. Pneumaiky, môžete priniesť na zadný dvor OÚ.

Použitý kuchynský olej

Ide o nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor. Dá sa odovzdať aj na vybraných čerpačkách Slovnaft. Kuchynský olej, ktorý skončí po použití vo výlevke či WC, upcháva potrubie a následne výrazne komplikuje a predražuje čistenie v čističke odpadových vôd. Ak sa takýto olej dostane do prírody, tak má schopnosť znečistiť obrovské množstvo vody (1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov vody).

Lieky

Všetky nespotrebované lieky (aj načaté) treba odniesť do lekárne, kde sa ich zodpovedne zbavia. Ak by sa dostali na skládku, tak hrozí únik nebezpečných zložiek do prostredia. 

Textil, topánky

Ak sú ešte nositeľné, môžete ich hodiť do špeciálnych kontajnerov na textil. Všetko oblečenie musí byť čisté a uložené v igelitových taškách či vreciach. Topánky vždy zviažte šnúrkami do páru. Takýto kontajner sa nachádza pri OÚ.

Baterky

Každý obchod, ktorý predáva batérie, musí mať zo zákona zberný box. Tento box nájdete bežne aj v potravinách, kde baterky môžeme odovzdať, a tie sa následne zrecyklujú.