16/08/2017

OPLOTENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY LUKÁČOVCE

25/09/2013

EXTERNÝ MANAŽMENT PROJEKTOV- PROUNION A.S. NITRA

25/09/2013

EXTERNÝ MANAŽMENT PROJEKTOV- ING. MICHAL STRNÁL, ARVENSIS

25/09/2013

EXTERNÝ MANAŽMENT PROJEKTOV- DROMOS S.R.O. NITRA

13/09/2013

EXTERNÝ MANAŽMENT PROJEKTOV- OBEC LUKÁČOVCE

09/09/2013

PROJEKT- AUTOBUSOVÉ ZÁSTAVKY

26/08/2013

CENOVÉ PONUKY- VIACÚČELOVÉ IHRISKO

26/08/2013

KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ ÚPRAVY OBCE LUKÁČOVCE- II. ETAPA

06/08/2013

ZADANIE ZÁKAZKY- VIACÚČELOVÉ IHRISKO