Kontaktný formulár

Odoslaním kontaktného formulára zo stránky www.lukacovce.sk dávate súhlas obecnému úradu v Lukáčovciach so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. OÚ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom. Zamestnanci OcÚ alebo iné osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje  sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Súhlas so spracovaním údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je možné písomne, emailom alebo telefonicky kedykoľvek odvolať a OÚ je povinný údaje zlikvidovať.

Odber noviniek / Newsletter

Ak chcete odoberať odber noviniek, musíte udeliť súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním vášho osobného údaju, emailu, za účelom informovania o novinkách.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu: administrator@lukacovce.sk alebo v najbližšom odbere noviniek, kliknutím na ZRUŠIŤ ODBER (Toto tlačidlo sa nachádza na spodnej časti emailu).

Udelením súhlasu prehlasujem, že som osoba staršia ako 16 rokov.

Súbory Cookies

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú cookies a ako ich používa obecná stránka Lukáčovce. Mali by ste si prečítať tieto informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou cookies a ako tieto informácie používame a ako kontrolovať predvoľby cookies. Súhlas s vyhlásením o cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

- Ako používame súbory cookies?

Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko  nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme tretím stranám. Na stránke sa nenachádzajú reklamné banery, ktoré používajú cookies a cielia pre Vás reklamu. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje .

- Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Súbory cookie sa ukladajú do vášho zariadenia, keď sa webová stránka načíta do prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovanie webovej stránky, zvyšujú jej bezpečnosť, poskytujú lepšiu používateľskú skúsenosť a chápu, ako funguje webová stránka, a analyzujú, čo funguje a kde je potrebné vylepšiť.

- Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility