OZ VRBINA

ZDRUŽENIE

Občianske združenie OZ Vrbina vzniklo 9. augusta 2013. Združenie má dnes viac ako 20 členov. Je to neziskové, mimovládne, nepolitické, združenie fyzických a právnických osôb. Cieľom združenia je zbierať, ošetrovať, spracovávať a prezentovať kultúrne, prírodné a duchovné dedičstvo obce Lukáčovce a blízkeho regiónu. Združenie sa aktívne spolupodieľa aj na organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v obci Lukáčovce. Členstvo v OZ Vrbina je dobrovoľné.

Guláš Cup 2020

18.07.2020

PODUJATIA

OZ Vrbina je členom Dobromapy, organizácie, ktorá združuje 50 dobrovoľníckych organizácií. Členovia združenia v rámci regionálnej prehliadky ľudového odevu prezentujú Lukáčovský kroj na celoslovenskej výstave Agrokomplex. Každoročne sa podieľajú na organizovaní Dňa rodiny, ktorý organizuje Centrum pre rodinu Nitra a Fórum kresťanských inštitúcií, pod záštitou primátora mesta Nitra. Kultúrne dedičstvo obce prezentovali na krajskej prehliadke krojov a ľudových piesní Nitra v kroji.

GALÉRIA

Združenie má dnes viac ako 20 členov. Za svojej existencie sa jej členom podarilo obnoviť tradíciu fašiangových zvykov. Každoročne organizujú vianočné výstavno – predajné trhy , Vianočné omrvinky. Letné prázdniny spestrujú súťažou vo varení gulášu, Guláš Cupom, ktorú s obľubou navštevujú aj hostia z iných obcí. V oblasti športového života je známa súťaž o pohár OZ Vrbina v stolnotenisovom turnaji.

Rozpis pre rok 2020

Fašiangový sprievod

Čistá obec- čistá príroda

Výstava hračiek

Krojovaný majáles

Guláš Cup

Výstava vyšívaných obrazov a výšiviek

Ping-pongový turnaj o Pohár OZ Vrbina

Vianočné omrvinky

Účasť na Dni rodiny v Nitre

Slovenský deň kroja, BB