Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba (teda aj obec) a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy obsahujúcej informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje sa nezverejňuje.

Adresa

Lukáčovce č.2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás