Referendum 2023
REFERENDUM 2023

Všetky ďalšie informácie k referendu, vzory, tlačivá a pokyny pre voličov sú priebežne zverejňované.
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Obec Lukáčovce

Adresa

Lukáčovce č. 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk