Lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje, že dnes 28. júna 2022 v Alekšinciach neordinuje.
 
Zastupuje ZS Lužianky.
Martin Bulla v spolupráci s NTS Nitra Vás pozývajú na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční v našej obci piatok 24.6.2022 od 8:00-11:00 v kultúrnom dome. Prineste si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukaz darcu krvi. Po odbere dostanete priepustku pre zamestnávateľa platnú celý deň, stravný lístok a sladkosť.
 
Samozrejme nebude chýbať občerstvenie, káva, červené víno.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022.
 
Prečítajte si všetky dôležité správy.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa ✝︎ 01.03.2022 navždy opustila naša spoluobčianka Mária Hrašková vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 04.03.2022 o 14:00hod v Lukáčovciach so sv. omšou.

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Pozývame Vás na 11. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu v Lukáčovciach, a to už 23. júla 2022.
 
Vidíme sa v areáli ŠK Magnus, kde si spoločne zasúťažime, zabavíme a zatancujeme.
 
Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 20.07.2022 na telefónnom čísle 0911 135 840, alebo na adrese ozvrbina@gmail.com

Farské oznamy na Štrnástu nedeľu v cezročnom období

Firma ZOVOS-EKO, s.r.o. Čab príjme pracovníkov na trvalý pracovný pomer, na živnosť ako aj na brigádu počas letných mesiacov:
 
ZVÁRAČ-ZÁMOČNÍK
-práca na jednu zmenu, mzda od 6,25€/hod
 
VÝROBNÝ PRACOVNÍK – KOMPLETÁŽNIK
-práca na dve zmeny, mzda od 5,45€/hod
 
Výsledná mzda závisí od skúseností a profesionality uchádzača.
Záujemcom, ktorí prejavia záujem o prácu budú poskytnuté bližšie informácie na personálnom oddelení firmy alebo na čísle 0905 561 862
 

OKRESNÝ ÚRAD NITRA – ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV REFERÁT LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch určuje lesný celok Nitra ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej sa pre lesné pozemky vyhotoví program starostlivosti o lesy.

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje záujemcom o brigádu na vysekávanie vybehlíc v cukrovej repe, že sa môžu nahlásiť u pani Solčanskej e-mailom katarina.solcanska@devio.sk,
telefonicky 037/ 793 00 27 alebo osobne v administratívnej budove družstva v Nových Sadoch.
 
Nástup je od piatka 01.07.2022. Pracovná doba bude od 07:00 hod. približne do 13:00 hod. Hodinová mzda je 4,50 €.
 
Každému účastníkovi brigády bude poskytnutá desiata a bude zabezpečený pitný režim. Brigády sa môžu zúčastniť študenti, ktorí dovŕšili 16 rokov a ukončili povinnú školskú dochádzku.
Študenti musia predložiť doklad o návšteve školy.

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025

Informácia o začatom správnom konaní obce  Lukáčovce  č.j. 2022/05/118

Žiadatelia: p. Mgr. Kristína Trebichalská, bytom Benkova 374/11, 949 11 Nitra žiada o vydanie súhlasu na výrub stromu, ktorý sa nachádza  na parcele č. 1523/18,  LV č. 330,

Výrub 1 kus borovica sosna – Pinus sylvestris s obvodom kmeňa 125 cm z dôvodu: strom borovica je starý, polosuchý, chorý, ohrozujúci nielen majetok, ale ohrozuje hlavne zdravie a život ľudí. 

Oznámenie o doručení písomnosti – Okresný úrad Nitra

Písomnosť doručená pre: p. Ľudovít Farkaš, bytom Lukáčovce 

Po dobu osemnásť kalendárnych dní od vyvesenia trohto oznámenia bude písomnosť uložená na Pošte,  kde si ju možno prevziať (oznámenie o uložení zásielky na OÚ).

Milí čitatelia, Obecná knižnica bude otvorená v sobotu 30. apríla 2022 o 17.00 hod.

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 13.04.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Najnovšie dokumenty
 • 27.06.2022
 • OZNAMY

Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Nitra

 • 27.06.2022
 • OZNAMY

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok: pre p. Pavla Chlepku

Zverejnené do 11.07.2022

 • 27.06.2022
 • OZNAMY

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok: pre p. Vladimíra Trebichalského

Zverejnené do 11.07.2022

 • 27.06.2022
 • OZNAMY

Obec Lukáčovce má zámer predať nehnuteľný majetok: pre p. Martin Zachar

Zverejnené do 11.07.2022

 • 31.05.2022
 • ZMLUVY

Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania

 • 25.05.2022
 • OZNAMY

Stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

Rôzne oznamy

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility