Oznamy

07.03.2021

Na základe novoprijatých opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 je s platnosťou od 8. marca 2021 zavedená povinnosť nosiť v autobusoch respirátor FFP2.
 
Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 99/2021 V. v. sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest pri ceste autobusom – verejnou dopravou ako aj v priestoroch obchodných prevádzok:
 
-povinnosť nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu, v súlade s STN EN 149+A1
 
-táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy a osoby s postihnutím, prípadne iné skupiny podľa schválenej klasifikácie uvedenej vo vyhláške 
 
 
Ďakujeme za pochopenie ARRIVA.

07.03.2021

Farské oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu

06.03.2021

Vážení seniori, obec zabezpečila pre seniorov nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci Lukáčovce respirátory, ktoré Vám budú v priebehu soboty a nedele dané do schránok. Každý dôchodca dostane 2 respirátory FFP2.

05.03.2021

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom detí, že od 8. marca 2021 začína  prezenčné vyučovanie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal Rozhodnutie dňa 2. marca 2021. Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách a v základných školách na prvom stupni umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Pri nástupe do školy podmienkou je test zákonného zástupcu a zákonný zástupca  podpíše Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov.

03.03.2021

V utorok 9. marca 2021 bude vývoz plastu.

03.03.2021 – zverejnené po dobu 7 dní

Oznam o výrube – správne konanie

01.03.2021

Farské oznamy na Druhú pôstnu nedeľu

19.02.2021

Vážení spoluobčania, dostali sme informáciu, že v niektorých obciach sa pohybujú dvaja muži vydávajúci sa za sčítacích asistentov.
 
Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, že elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám prostredníctvom elektronického formulára, ktorý si stiahne do svojho mobilu v aplikácii SODB 2021 alebo prostredníctvom stránky https://www.scitanie.sk/
 
Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje. Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete, okamžite kontaktujte políciu. Ide o podvod! Asistované sčítanie bude prebiehať až po 1.4. 2021 a obyvatelia budú vopred informovaní.

19.02.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

19.02.2021

Oboznámenie verejnosti o prerušení distribúcie elektriny dňa 08.03.2021 v čase 07:30 hod. do 10:30 hod. Dodávka elektriny bude prerušená na uliciach STANOVIŠTE, FARSKÁ, ŠPORTOVÁ a časť HLAVNEJ ULICE. Viac info v priloženom dokumente

18.02.2021

Obec Lukáčovce zastúpená starostom obce Ing Igorom Cokom v zmysle komuniké Rady ZMOS, konané dňa 17.2.2021 na základe uznesenia č. 3/17.2.2021 oznamuje občanom, že víkendové antigénové testovanie sa v obci Lukáčovce neuskutoční.

Odporúčame občanom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov potrebujú potvrdenie o negatívnom výsledku testu proti ochoreniu COVID-19, aby išli na testovanie do mobilných odberných miest v meste Nitra, prípadne na iných miestach.

Združenie miest a obcí Slovenska ponúka  širokej verejnosti možnosť si na jednom mieste v prehľadnej interaktívnej mape nájsť svoje mobilné odberové miesto (MOM) na testovanie COVID-19 kdekoľvek na Slovensku.

Zavedenie Covid automatu uvoľňuje opatrenia v súvislosti s mobilitou ľudíPridanou hodnotou je predovšetkým  jednoduché vyhľadávanie MOMky vo svojej aktuálnej blízkosti. 

15.02.2021

Začalo sa sčítanie obyvateľstva. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov, do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Pri vyplňovaní obce dajte prosím pozor, nakoľko ponúka ako prvé Lukačovce (pri Humennom). 

Prosíme Vás, pomôžte s vyplnením formuláru svojim príbuzným a hlavne starým rodičom. Ďakujeme

https://www.scitanie.sk

28.01.2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby

01.12.2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.03.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa ✝︎ 28.02.2021 navždy opustila naša spoluobčianka Mária Brňová vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 04.03.2021 o 14:00hod v Lukáčovciach.
 
Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
 
Informácie, ako uhradiť dane a poplatok za komunálny odpad.
 
Prosíme, ak je to možné, platby realizujte bezhotovostným prevodom cez internetbanking. Všetky informácie sa nachádzajú v priloženom odkaze. Ak nevyužívate internetbanking platby môžete uhradiť aj hotovostne/bezhotovostne na OÚ v úradných hodinách.
 
Ak neviete sumu za daň z nehnuteľnosti (je rovnaká ako minulý rok), vyplňte prosím  formulár a my sa Vám obratom emailom ozveme.  VIAC INFO

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility