OZNAMY

26.02.2020

Vedúca obecnej knižnice oznamuje čitateľom, že knižnica bude otvorená v sobotu 29.2.2020 od 17.00 hod.

24.02.2020

Extrémne premeny je relácia na TV Markíza, ktorá úspešne pomáha ľuďom trpiacim obezitou 3. stupňa dostať druhú šancu na život. Momentálne prebieha kasting do 4. série. V prípade záujmu o účasť v relácii alebo pre viac informácií kliknite na odkaz “prejsť na oznam”. 

O pomoc s informovaním obyvateľov našej obce požiadala MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o

23.02.2020

Farské oznamy na 7. nedeľu v cezročnom období

21.02.2020

Oznam o výrube stromov

20.02.2020

NÁVRH- VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Lukáčovce

20.02.2020

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

19.02.2020

Faktúra za január 2020

19.02.2020

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, oznamuje občanom, že obsadzuje pracovné miesta v živočíšnej výrobe na týchto pozíciách:

  • Strojník v ŽV, kde je mzdové ohodnotenie minimálne vo výške 4,15 € na hodinu, vrátane prémií. Priemerná hodinová sadzba však môže byť vyššia v závislostí od výkonu zamestnanca.
  • Pracovník z VŽ, kde je mzdové ohodnotenie minimálne vo výške 3,45 € na hodinu, vrátane prémií. I tu môže byť priemerná hodinová sadzba vyššia v závislosti od výkonu zamestnanca.

Uchádzači nás môžu kontaktovať na tel. čísle 0905 535 095, Ing. Krkoška Martin – vedúci divízie živočíšnej výroby – kde Vám poskytneme i bližšie informácie.

19.02.2020

Zdravotné stredisko Alekšince, p. MUDr. Prosnanová oznamuje, že vo štvrtok 20.2.2020 v Alekšinciach neordinuje.

Zastupuje p. MUDr. Hajašová , Nitra, Špitálska 565  , 1.poschodie – do 12 hod.

 

13.02.2020

Príprava študentov na prijímacie skúšky a na vysokoškolské štúdium na slovenské a české vysoké školy a na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

11.02.2020

Vietor: 23 – 26 m/s
Jav: Vietor
Stupeň: 2. stupeň 
Trvanie javu: 11.2.2020 od 09:00 do 14:00


Výstraha: 
V okrese Nitra sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 – 26 m/s (85 – 95 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť hodnoty okolo 16 m/s (60 km/h).

Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná
a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

 

10.02.2020

Zrušenie veterinárnych opatrení – vtáčia chrípka

07.02.2020

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje rodičom, že v dňoch 10.2.2020 a 11.2.2020 /pondelok a utorok / nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.

30.01.2020

Obecný úrad v Lukáčovciach žiada nájomníkov obecných bytov, aby dňa 04.02.2020 (t.j.utorok) si odparkovali motorové vozidlá z parkoviska bytoviek a z cesty pri križovatke (Na Tŕnie) do voľných parkovacích miest v obci (vedľa KD, požiarnej zbrojnice, a pri obchode Jednota). Parkovisko a cesta musí byť uvoľnené z dôvodu rekonštrukcie prečerpávacej nádrže pri čističke odpadovej vody, ktorá je v havarijnom stave.
V uvedených priestoroch bude pracovať ťažká technika (žeriav, autobáger a nákladné autá), ktoré potrebujú dostatočný pracovný priestor.
Vzhľadom na vážnu situáciu v prípade neodparkovania motorových vozidiel budú za prítomnosti polície odťahovou službou vozidlá premiestnené na vhodné parkovacie miesta na náklady majiteľa.

Za porozumenia a pochopenie tejto situácie ďakujem 

starosta obce.

29.01.2020

Pozvánka na Fašiangový sprievod v sobotu 15.02.2020. 

29.01.2020

Vedúca pošty oznamuje, že vo štvrtok 30.1.2020 sa nebude pošta doručovať. Kto chce, môže si prísť pre zásielky na poštu:

-V piatok 31.1.2020 bude pošta zatvorená celý deň

25.01.2020

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2020 má daňovník, ktorý v období od 01.01.2019 do 31.12.2019:

• kúpil alebo predal nehnuteľnosť (dom, byt, nebytovú budovu, pozemok) – dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností v roku 2019

• skolaudoval nehnuteľnosť (právoplatné kolaudačné rozhodnutie)

• zbúral nehnuteľnosť (právoplatné búracie povolenie)

• požiadal o stavebné povolenie (právoplatné stavebné povolenie) Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa:

• pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov

• pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata) (vždy do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti) Oznamovaciu povinnosť k miestnemu poplatku za komunálny odpad je poplatník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je:

• prihlásenie na trvalý pobyt alebo odhlásenie z trvalého pobytu

• narodenie alebo úmrtie členov domácnosti

• začatie alebo ukončenie užívania nehnuteľnosti (dom, byt, nebytová budova, pozemok)

• začatie alebo skončenie podnikania

18.11.2019

Výzva  na  predkladanie  ponúk

Novostavba detského ihriska v obci Lukáčovce

PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra