HARMONOGRAM ZBERU ODPADU
SÚHRN OZNAMOV NA TÉMU KORONAVÍRUS
ODBER NOVINIEK
DOKUMENTY NA ZVEREJNENIE

OZNAMY

SÚHRN VŠETKÝCH OZNAMOV NA TÉMU KORONAVÍRUS 

05.04.2020

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu

01.04.2020

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 z 11.3.2020 vyhlasuje podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov od 12.3.2020 od 6.00 hod. Mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Preto Obec Lukáčovce zakazuje vstup na MULTIFUNKČNÉ IHRISKO.

01.04.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R-ÚSES okresu Nitra

01.04.2020

Zdravotné stredisko MUDr. Andrea Prosnanová oznamuje, že zajtra, t.j. 2.4.2020 nebude ordinovať. Zastupuje zdravotné stredisko Lužianky do 11:00h. O vydanie receptu môžete požiadať sestričku v ambulancii Alekšince do 9,00 hod.

31.03.2020

Súčastný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci. ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor.

29.03.2020

Možnosť využiť nákup potravín cez internet máte aj cez stránku www.potravinydomovnitra.sk . Kde viete nakúpiť z pohodlia Vášho domova. 

27.03.2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že haluze, konáre, vinič po jarnom reze, môžu vyvážať na skládku  za dedinou smerom na Pastuchov. 

27.03.2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 01.04.2020 t.j. v stredu budú v popoludňajších hodinách pristavené veľké kontajnery na jarné upratovanie na obvyklých miestach. Odvezené budú 02.04.2020 vo štvrtok ráno.

Do kontajnerov sa zakazuje dávať azbest a pneumatiky.

27.03.2020

Zmena otváracích hodín COOP Jednota Lukáčovce od 1.4.2020

Pondelok:  6.30 – 12.00

Utorok:       6.30 – 12.00    12.30 – 15.00

Streda:        6.30 – 12.00    12.30 – 16.00

Štvrtok:       6.30 – 12.00    12.30 – 15.00

Piatok :        6.30 – 12.00    12.30 – 16.00

Sobota:       6.30 – 12.00      

Nedeľa:  ZATVORENÉ 

27.03.2020

TOPSET – Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registrátura

26.03.2020

Važení zákaznici, v súlade s opatrením ÚVZ SR zo dňa 24.3.2020 Vás žiadame, aby ste v čase 9.00 – 12.00hod. boli ohľaduplní k seniorom a uprednostnili ich pri nákupoch, z dôvodu zabezpečenia ich ochrany pred nákazou vírusom COVID-19. Podľa možnosti si naplánujte nákupy tak, aby ste v uvedenom čase obmedzili Váš pohyb v predajniach. Zároveň v zmysle uvedeného opatrenia upozorňujeme na povinnosť vstupovať do predajne iba s ochranou nosa a úst a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť v predajni aj pri pokladniach, povinný odstup 2m.

Oznam o zmene otvárací hodín potraviny COOP Jednota Lukáčovce od 1.4.2020

Ďakujeme za pochopenie.
Predajňa Coop Jednota

26.03.2020

Všetky nové nariadenia ÚVZSR, ktoré nadobudli platnosť 24.3.2020 a 25.03.2020

  • Povinnosť nosiť rúško alebo inú ochranu horných dýchacích ciest na verejnosti,
  • Zákaz organizovania podujatí,
  • V nedeľu budú niektoré prevádzky zatvorené (zoznam prevádzok v prílohe),
  • Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb.

25.03.2020

Prečítajte si súhrn nových opatrení ministerstva školstva.

24.03.2020

Zápis do 1. ročníka základnej školy sa nebude konať 2. apríla 2020. Nový termín zápisu bude oznámený neskôr.

23.03.2020

Omše v kostoloch nebudú až do konca marca. Pôvodné rozhodnutie, ktoré prijala Konferencia biskupov Slovenska a platilo do 23. marca, sa predlžuje do 31. marca.

23.03.2020

Zmena cestovného poriadku ARRIVA od 25.03.2020

23.03.2020

Vedúca poštového úradu oznamuje, že pošta bude od dnes (23.03.20) až do odvolania otvorená od 7:30 do 10:30hod.

20.03.2020

Podrobné informácie môžete získať  na stránke www.korona-slovensko.sk

20.03.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

17.03.2020

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok

17.03.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE- č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Lukáčovce /Schválené/

17.03.2020

Otváracia doba Pizzeria Kiara:

Pondelok: Zatvorené

Utorok – nedeľa: 13:00 do 20:00

Rozvoz: 0949 384 696

16.03.2020

Na základe vyhlásenia núdzového stavu vlády SR zo dňa 16.3.2020 Vás Vážení občania žiadam o dodržiavanie hygienických nariadení:

-časté umývanie rúk a tváre

-udržiavanie čistoty a dezinfekcie v domácnosti

-vyhýbať sa zoskupeniu väčšieho počtu ľudí

-pri vstupe na poštu a do potravín je potrebné použiť rúško, /šatku, šál/ a striktne dodržiavať pokyny zamestnancov týchto zariadení

-čo najmenej sa pohybovať mimo domova a chrániť si tvárovú časť ochranným rúškom /šálom, šatkou/

-nenavštevovať s deťmi obchody, poštu a iné zariadenia

Správajme sa k sebe a k ostatným zodpovedne, aby sme zabránili šíreniu nebezpečenstva čo predstavuje vírus COVID – 19

Váš starosta

16.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

16.03.2020

COOP Jednota, predajňa Lukáčovce oznamuje, že od 17.3.2020 z dôvodu preventívnych opatrení bude predajňa potravín otvorená nasledovne:
Po-Pia: 6.30-12.00 – 12.30-15.00
So: 6.30 -12.00
Ne: zatvorené.

Zároveň oznamujú, že vstup do predajne je len s ochranným rúškom /šatkou, šálom, podomácky vyrobeným rúškom/ a najviac TRAJA zákazníci naraz!

15.03.2020

ŠK MAGNUS Lukáčovce vydáva na základe interného rozhodnutia, ohľadom prevenčných opatrení pred šírením Koronavírusu, ZÁKAZ vstupu do areálu futbalového ihriska. To znamená šatní, tribúny, detského ihriska, ako aj hlavného ihriska. Zákaz platí do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie a všetkým prajeme veľa zdravia.

13.03.2020

Uplatnenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID -19 na obecnom úrade v Lukáčovciach.

Obecný úrad v Lukáčovciach je od 13.03.2020 pre osobné vybavovanie agendy zatvorený až do odvolania.

Prečítajte si informácie ako postupovať počas toho, ako bude OÚ zatvorený a dôležité telefónne čísla.