Sčítanie domov a bytov

1.6.2020 – 12.2.2021

Sčítanie obyvateľov

15.2.2021 – 31.3.2021

Oznamy

23.11.2020

OZNÁMENIE – Verejná vyhláška 

Vec: oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní s upustením od ústavného pojednávania a miestneho zisťovania.

10.11.2020

Oznamujeme Vám, že v okresnom meste Nitra sú  oficiálne zriadené 2 mobilné odberové miesto na vykonávanie testovania antigénovými testami:

Areál Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre na Dolnočermánskej ul. 64 v pracovných dňoch od 12,00  hod.  do 20,00 hod.

Areál Fakultnej nemocnice Nitra – v mieste kde sa vykonávajú odbery na PCR testy – t.j. vstup od Špitálskej ulice v pracovných dňoch od 8,00  hod.  do 14,30 hod.

24.11.2020

Upozorňujeme občanov, že od 26.11.2020 bude novobudované elektrické vedenie (za obcou – smer Pastuchov) pod elektrickým napätím 220kV a 400kV.

29.11.2020

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

25.11.2020

V pondelok dňa 30.11.2020 sa bude konať zber haluzoviny.

Systémom od domu k domu.

Občania majú možnosť  si vyložiť zviazanú haluzovinu pred svoj  dom.

Upozorňujeme občanov, že pokiaľ bude súčasťou haluzovín aj iný odpad, zber a odvoz pomiešaného odpadu nebude zrealizovaný!

23.11.2020 – Verejná vyhláška 

Oznámenie uverejnené po dobu 15 dní /do 07.12.2020/

Vec: oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní s upustením od ústavného pojednávania a miestneho zisťovania.

14.11.2020

Oznamujem Vám, že mobilné odberové miesto na vykonávanie testovania antigénovými testami v areáli Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre na Dolnočermánskej ul. 64 bude vykonávať testovanie aj za v sobotu 14.11.2020 od 12:00 do 20:00 hod.

10.11.2020

Oznamujeme Vám, že v okresnom meste Nitra sú  oficiálne zriadené 2 mobilné odberové miesto na vykonávanie testovania antigénovými testami:

Areál Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre na Dolnočermánskej ul. 64 v pracovných dňoch od 12,00  hod.  do 20,00 hod.

Areál Fakultnej nemocnice Nitra – v mieste kde sa vykonávajú odbery na PCR testy – t.j. vstup od Špitálskej ulice v pracovných dňoch od 8,00  hod.  do 14,30 hod.

30.10.2020

V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované:

26.10.2020

Vážení občania, ak využívate informovanie o dôležitých oznamov formov Newsletteru a ani raz Vám nebol doručený email, skontrolujte zložku SPAM vo svojej emailovej schránke. Po rozkliknutí na email z obce je potrebné odstrániť hlášku “toto je spam”. Následne Vám budú všetky dôležité oznamy zaslané priamo do doručenej pošty.

13.10.2020

S účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa uplatňuje zákaz pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

12.10.2020

Slovak Telekom, a.s. bude realizovať v obci Lukáčovce rekonštrukciu telekomunikačnej siete – výkop a pokládku optických káblov. Nová optická sieť bude slúžiť ako náhrada starej telefónnej siete. Po vybudovaní prípravy prípojky bude možné, v prípade Vášho budúceho záujmu, jednoduche a rýchle zriadenie služieb – Rýchly internet, TV, pevná linka. Túto výstavbu hradí v plnej miere spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

PRE ZRIADENIE PRÍPOJKY TREBA VYPÍSAŤ TLAČIVO, KTORÉ BOLO ZASLANÉ DO SCHRÁNOK. 

01.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia –  RÚŠKA

01.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: