Oznamy

09.07.2020

Detské zdravotné stredisko Rišňovce, p. MUDr. Pristachová oznamuje, že od 13.07.2020 do 27.07.2020 neordinuje, zastupuje DZS vo Veľkom Záluží.

08.07.2020

Verejná vyhláška

Vec: oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

08.07.2020

Ambulancia praktického lekára pre dospelých oznamuje, že p.  MUDr. Štefan Krištof od 27.júla do 7. augusta 2020 neordinuje. V súrnych prípadoch zastupuje p. MUDr. Lipták 

 Poliklinika – Chrenová, ul. Fatranská 12,  Nitra,  4.poschodie

06.07.2020

ŠK Magnus Lukáčovce oslavuje 90. výročie založenia klubu. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozýva pozrieť sa na futbalové turnaje, ktoré sa odohrajú v sobotu 11.07.2020 od 13:30 hod.

06.07.2020

Farské oznamy na 14. nedeľu v cezročnom období

01.07.2020

Pozývame Vás na 9. ročník súťaže vo varení kotlikového gulášu v Lukáčovciach. Podujatie zabezpečuje OZ Vrbina v spolupráci s obcou Lukáčovce. Budeme radi, ak sa v areáli ŠK Magnus spolu stretneme a zabavíme. Súťaž začína od 13:00.

Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 12.07.2020 na telefónnom čísle 0911 135 840, alebo na adrese ozvrbina@gmail.com. 

VŠETKY INFO

28.06.2020

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje rodičom, že dňa 29.6.2020 (pondelok) nebude v Rišňovciach ordinovať.
Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.

26.06.2020

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2020 (utorok) o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Lukáčovciach

24.06.2020

ŠK Magnus hľadá mladých futbalistov, môžu byť aj dievčata od ročnika 2008-2013.
Zápis bude v piatok o 17.00 alebo v sobotu o 16.00, podľa počasia.

17.06.2020

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva : https://www.enviroportal.sk/

11.06.2020

Oznam pre chovateľov psov a mačiek.
Obecný úrad oznamuje chovateľom psov a mačiek, že veterinárny lekár MVDr. Antalič Ľubomír bude zajtra 12.06.2020 / t.j. piatok/ vykonávať pravidelné očkovanie psov a mačiek starších ako 3 mesiace vakcínou proti besnote.

Očkovanie sa uskutoční pri Požiarnej zbrojnici v čase od 17,00 do 18,00 hod.
Cena vakcíny 7 €. Zvieratá, ktoré ešte nemajú čip, budú povinne začipované. Cena za čip 15 €.
Zároveň prosíme občanov, aby dodržiavali aktuálne platné hygienické opatrenia.

09.06.2020

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje rodičom detí, že v dňoch 10.,11. a 12.6.2020 nebude v Rišňovciach ordinovať.
Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.

07.06.2020

Počas búrky prišlo k výpadku elektriny na uliciach Hlavná, Na Tŕnie, Osada a Za Humnami. ZSE je o poruche informovaná. Predpokladaný čas odstránenia je do 23:30.

07.06.2020

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

03.06.2020

Lekárka pre dospelých MUDr. Andrea Prosnanová oznamujeme, že dňa 4.6.2020 nebude v Rišňovciach ordinovať. Zastupuje lekárka v Lužiankach do 11,00 hod.
Ohľadom odberov a injekcií bude sestrička v ambulancii Rišňovce do 9,00 hod.

03.06.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 obce Lukáčovce

03.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 03.06.2020

01.06.2020

Vedúca poštového úradu oznamuje, že pošta bude dnes (01.06.2020) zatvorená.

29.05.2020

Detská lekárka MUDr. Natália Pristachová oznamuje rodičom, že v dňoch 1.6.2020 a 2.6.2020 nebude ordinovať. Zastupuje lekárka vo Veľkom Záluží.

29.05.2020

Zmluva o dielo – Obnova verejných priestranstiev II. Etapa

29.05.2020

Keďže nám naši žiačikovia idú znova do školy, chceme upozorniť na stále platné nariadenie o nosení rúšok vo verejnej doprave. Toto nariadenie platí aj pre našich najmenších cestujúcich.

Ďakujem za pochopenie.
ARRIVA

27.05.2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

24.05.2020

Pozvánka na 15. ročník medzinárodnej výstavy Slovenskej asociácie suiseki v Hlohovci

19.05.2020

Upozorňujeme občanov, že novobudované elektrické vedenie, nachádzajúce sa za našou obcou /smer Pastuchov/ bude od 22.05.2020 pod elektrickým napätím 220 Kv.

19.05.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 /návrh/

20.04.2020

Usmernenie pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov  a orgánov územnej samosprávy.

09.04.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktoré OR HaZZ Nitra vyhlasuje  od 10.apríla 2020 od 9:00 až do odvolania

09.04.2020

Aby mohlo byť násilie zastavené, musí sa o ňom vedieť!

08.04.2020

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 11.03.2020

01.04.2020

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 z 11.3.2020 vyhlasuje podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov od 12.3.2020 od 6.00 hod. Mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Preto Obec Lukáčovce zakazuje vstup na MULTIFUNKČNÉ IHRISKO.

01.04.2020

Verejná vyhláška – Oznámenie o zámere schváliť R-ÚSES okresu Nitra

23.03.2020

Zmena cestovného poriadku ARRIVA od 25.03.2020