Vlajky - preklad stránky

Podnet pre starostku

Podnet pre starostku slúži k nahláseniu rôznych podnetov. Môžu to byť podnety na zlepšenie služieb, nahlásenie rôznych problémov, prípadne porušení zákona. Budeme radi za každú vecnú pripomienku, ktorú zašlete.

Na podnet do pár dní zareaguje starostka obce a rozhodne o ďalšom postupe.

Skip to content