Ako vybavíte?

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie/zrušenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov.

Úmrtie blízkeho a hrobové miesta

Ako postupovať ak nastane v rodine úmrtie blízkeho? 

Stavebná činnosť

Ako postupovať, ak sa rozhodnem v obci stavať nehnuteľnosť? 

Matrika

Ako vybaviť rôzne životné situácie? Narodenie dieťaťa alebo uzatvorenie manželstva?

Príspevok pri narodení dieťaťa

Ako získať príspevok od obce pri narodení dieťaťa?

Obecné nájomné byty

Aké sú podmienky pre získanie nájomného bytu?

Informácie k plateniu poplatkom a daň obci

Akým spôsobom je možné uhradiť daň obci alebo poplatok za komunálny odpad?

Obecné nájomné byty

Aké sú podmienky pre získanie nájomného bytu?

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility