Jazyk stránky na web mobil

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci

Informácie k projektu:

Predkladateľ:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
IČO: 00 151 513

DOTÁCIA V SUME:

10 000€

Dotácia schválená:

22.03.2023

Cieľ projektu:

Revitalizácia okolia zelene je dôležitou záležitosťou pre mnoho obcí a miest, keďže zeleň predstavuje dôležitú súčasť ich krajiny a prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. Okolie pri pošte môže byť revitalizované aj takým spôsobom. To môže zahŕňať vytvorenie biotopov, ktoré prispievajú k zlepšeniu biodiverzity a podporujú rôzne druhy fauny a flóry. Vysadený by bol živý plot, ktorý by nahradil  ten aktuálny, dažďová záhrada, vyvýšené záhony a pribudol by chodník, lavičky a odpadkové koše pre triedený odpad, ako aj pre psie exkrementy. 

Fotogaléria

Skip to content