Vlajky - preklad stránky

Sme členom…

Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi

Obec Lukáčovce je hrdým členom siete „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“, celoeurópskej siete poslancov na miestnej úrovni, ktorá ma viac ako 1000 členov a nový členovia naďalej pribúdajú.

OZ RADOŠINKA

OZ RADOŠINKA je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 30 obcí. Medzi obcami sa nachádza aj naša obec Lukáčovce.

ZMO región

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN JE JASLOVSKÉ BOHUNICE (používaná skratka ZMO, región JE  Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach.

Skip to content