Vlajky - preklad stránky

Dôležité kontakty

Starostka obce

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

+421 918 702 837

starosta@lukacovce.sk

Obecný úrad

Obecný úrad

037/ 7829 921

Poplatky za odpad, dane, prenájom obecných priestorov…

poplatky@lukacovce.sk

Faktúry, vyúčtovanie faktúr…

ekonom@lukacovce.sk

Informácie ohľadom projektov

projekty@lukacovce.sk

Správa určená kontrolórke obce

kontrolor@lukacovce.sk

Internetová stránka obce a sociálne siete obce

administrator@lukacovce.sk

Služby v obci

Vedúca poštového úradu

Magdaléna Vargová

037/ 7829 125

Farský úrad Lukáčovce

Mgr. Miroslav Hafera

037/ 7829 104

+421 903 552 636

Základná a materská škola

Základná škola s materskou školou Lukáčovce

Mgr. Dušana Galgoci

037/ 7829 125

Základná škola Alekšince

Riaditeľ školy: Mgr. Martina Kapitánová

+421 910 286 910

Ohrozenie života

Integrovaný záchranný systém

112

Záchranná služba

155

Hasičská služba

150

Polícia

158

Vyžiadanie rady ako postupovať alebo viesť záchranu pri ohrození zdravia alebo života

0850 111 313

Fakultná nemocnica Nitra

037/ 6545 111, 112, 113

Rehabilitačné zariadenie pri nájdení zraneného živočícha

+421 911 485 274

#zastavmenasilie

Poruchové linky

Plyn

0850 111 727

Elektrina

0850 111 555

0800 111 567

Prevádzkovateľ vodovodu – Ing. Valiček

037/ 7769 511

Vodovod / Čistička obecných bytov – Peter Režo

0908 416 479

Autobusová doprava

Nitra – informácie o spojoch

037/ 6599 333

Trnava – informácie o spojoch

0900 211 911

Nitra – dispečing prímestskej dopravy

037 6599 349

Skip to content