Jazyk stránky na web mobil

Obecný úrad Lukáčovce

Starostka obce

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

0918 702 837

Obecné referentky

Zuzana Gajdošová, Iveta Balková

037/ 7829 101

037/ 7829 921

Administrátor stránky

Mário Záhorský

0911 484 548

Poštový úrad Lukáčovce

Vedúca poštového úradu

Magdaléna Vargová

037/ 7829 125

Farský úrad Lukáčovce

Mgr. Miroslav Hafera

037/ 7829 104

0903 552 636

Základná a materská škola

Základná škola Lukáčovce

Riaditeľ školy: PaedDr. Dana Kollárová

037/ 7829 105

0907 197 268

Základná škola Alekšince

Riaditeľ školy: Mgr. Martina Kapitánová

037/ 7822 125

Materská škola Lukáčovce

Vedúca školy: Anna Kollárová

037/ 7829 135

Ohrozenie života

Integrovaný záchranný systém

112

Záchranná služba

155

Hasičská služba

150

Polícia

158

Fakultná nemocnica Nitra

037/ 6545 111, 112, 113

Vyžiadanie rady ako postupovať alebo viesť záchranu pri ohrození zdravia alebo života

0850 111 313

Poruchové linky

Plyn

0850 111 727

Elektrina

0850 111 555

0800 111 567

Prevádzkovateľ vodovodu – Ing. Valiček

037/ 7769 511

Vodovod / Čistička obecných bytov – Peter Režo

0908 416 479

Zdravotné strediská

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Natália Pristachová

037/ 7828 240

Zubná ambulancia Rišňovce a Nitra

MUDr. Kučerová

Nitra - 037/ 7828 128

Rišňovce - 037/ 7336 026

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Andrea Prosnanová

Alekšince - 037/ 6559 263

Rišňovce - 037/ 6300 934

Autobusová doprava

Nitra – informácie o spojoch

037/ 6599 333

Trnava – informácie o spojoch

0900 211 911

Nitra – dispečing prímestskej dopravy

037 6599 349

Skip to content