Vlajky - preklad stránky

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Ing. Soňa Szalaiová

Predseda komisie

Karol Bulla

Člen komisie z radu poslancov

Peter Zachar

Člen komisie z radu poslancov

Komisia rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Martin Zachar

Predseda komisie

Peter Markovič

Člen komisie z radu poslancov

Jana Ardonová

Odborník z radu obyvateľov obce

Andrea Mikulcová

Odborník z radu obyvateľov obce

Komisia verejného poriadku

Peter Zachar

Predseda komisie

Juraj Hanák

Člen komisie z radu poslancov

Peter Markovič

Člen komisie z radu poslancov

Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport

Ing. Soňa Szalaiová

Predseda komisie

Juraj Hanák

Člen komisie z radu poslancov

Martina Bosáková

Odborník z radu obyvateľov obce

Martin Bulla

Odborník z radu obyvateľov obce

Stanislav Hanták

Odborník z radu obyvateľov obce

BYTOVÁ KOMISIA

Karol Bulla

Predseda komisie

Peter Zachar

Člen komisie z radu poslancov

Andrej Bulla

Odborník z radu obyvateľov obce

Zuzana Kleimanová

Odborník z radu obyvateľov obce

Marek Lazarčík

Odborník z radu obyvateľov obce

Skip to content