Jazyk stránky na web mobil

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Zdroj obrázku: Nitriansky samosprávny kraj

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí

Informácie k projektu:

Predkladateľ:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A
94901 Nitra

DOTÁCIA V SUME:

5 850 €

Stav dotácie:

Dotácia je schválená

Cieľ dotácie:

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na klimatizáciu v kultúrnom dome v sume 5000€. Podporu športu formou dotácie na workoutové ihrisko v sume 450€, ktoré sa nachádza za kultúrnym domom a podporu kultúry formou zakúpenia reproduktoru, ktorý bude slúžiť počas verejných podujatiach v hodnote 400€.

Skip to content