Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len stručné informácie o podujatí alebo ozname. Ak Vás SMS s obsahom zaujme, radi Vás privítame na našej oficiálnej webovej stránke.

  • 31.05.2023
    Komunálny odpad
  • 02.06.2023
    Papier
  • 13.06.2023
    Plast, kovové obaly a VKM
  • Zobraziť harmonogram vývozu na celý rok

23

JÚN

Kultúrny dom

DAROVANIE KRVI

Viac informácií

22

júl

Areál ŠK Magnus

GULÁŠ CUP

Viac informácií

PODNET PRE STAROSTKU

Podnet pre starostku slúži k nahláseniu rôznych podnetov. Môžu to byť podnety na zlepšenie služieb, nahlásenie rôznych problémov, prípadne porušení zákona. Budeme radi za každú vecnú pripomienku, ktorú zašlete.

Rezervujte si vstupenku na Majáles, ktorý sa uskutoční 30. apríla 2023