Slider

ZVEREJNENÉ: 23. SEPTEMBER 2022

Veľkoobjemové kontajnery

Obecný úrad v Lukáčovciach oznamuje občanom, že dňa 03.10.2022 /pondelok/ budú v dopoludňajších hodinách pristavené 2 veľkoobjemové kontajnery (30 m3) na odpad

Kontajnery budú na obvyklých miestach:
1 – požiarna zbrojnica
2 – pri kaštieli

ZVEREJNENÉ: 23. SEPTEMBER 2022

Zber nebez. odpadu systémom od domu k domu

Obecný úrad v Lukáčovciach oznamuje občanom, že dňa 29. septembra 2022 /štvrtok/ bude zber nebezpečného odpadu systémom od domu k domu. Nebezpečný odpad si môžu občania vyložiť pred dom v deň vývozu na 7. 00 hodinu.

OZNAMY

ZVEREJNENÉ: 23. SEPTEMBER 2022

Milí čitatelia, Obecná knižnica bude otvorená v sobotu 24. septembra 2022 od 17.0hod

ZVEREJNENÉ: 21. SEPTEMBER 2022

Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/47 - Ing. Martin Lipka, rod. Lipka

ZVEREJNENÉ: 15. SEPTEMBER 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov OZ

ZVEREJNENÉ: 11. SEPTEMBER 2022

Farské oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v cezročnom období

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU

Komunálny odpad

21.09.2022

Komunálny odpad

05.10.2022

Zber papieru

07.10.2022

KALENDÁR PODUJATÍ

24.6.2022 - 8:00-11:00
Kultúrny dom

DAROVANIE KRVI

25.,26.06.2022
Družstevný dom

VÝSTAVA HRAČIEK

23.07.2022
Areál ŠK Magnus

GULÁŠ CUP

Slider

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ

Hlohovec – odb. Pastuchov

Z dôvodu rekonštrukcie je uzatvorená cesta II. triedy č. 514 v úseku výjazd Hlohovec smer Topoľčany po odbočku na obec Pastuchov. Obchádzka je vedená cez Hlohovec po ceste II/507 smer Koplotovce, ďalej smer Tepličky – Horné Otrokovce po ceste III/1315, ďalej smer Dolné Otrokovce po ceste III/1325.

Platí úplná od 20.09.2022 do 30.09.2022, čiastočná od 01.10. do 31.10. 2022

Rekonštrukcia cesty II/513 Nitra - Alekšince

Predpokladaná doba čiastočnej uzávierky je od 5.9.2022 do 14.7.2023, s prerušením prác počas zimných mesiacov od 30.11.2022 do 13.3.2023.

Ochutnávka ovocia zo sadu Juraja Fándlyho

Sad Juraja Fándlyho, ktorý bol založený pred štyrmi rokmi za účelom uchovania starých tradičných odrôd viniča a ovocia už prináša plody. Preto dňa 15. 9. 2022 bol tento sad otvorený, sprístupnený záujemcom a zároveň návštevníci mohli ochutnať sladké plody viniča a jabĺk. Dozvedeli sa základné údaje o ponúkaných plodoch a zároveň si gazdinky mohli rozšíriť zbierku receptov o jablkový zákusok či hroznový koláč. Nechýbal ani sezónny červený i biely burčiak.

Sv. omša a posvätenie kaplnky sv. Floriána

V sviatočný deň, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15.9.2022), sa pri obnovenej kaplnke známej ako kaplnka sv. Floriána konala svätá omša. Zároveň bola obnovená kaplnka posvätená a bola do nej inštalovaná nová socha – Pieta. Omšu celebroval náš rodák kňaz Lukáš Ložek spolu s kňazom našej farnosti dekanom Miroslavom Haferom. Určite novou informáciou bolo pre všetkých to, že kaplnka bola postavená skôr, ako sa traduje a pôvodne bola zasvätená práve Pane Márii Sedembolestnej. Neskôr sa mylne uvádzalo a tradovalo, že kaplnka bola zasvätená sv. Floriánovi. Kázeň prednesená v pôvodnom znení, ako ju uviedol kňaz Lelkeš pri prvej posviacke, zaujala prítomných a podčiarkla výnimočnosť udalosti. (Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa o obnovenie kaplnky zaslúžili.)

Slider

NAJNOVšIE VIDEO

Prehrať video
playlist_playCreated with Sketch.

Sv. omša a posvätenie kaplnky sv. Floriána

AUTOR: MÁRIO ZÁHORSKÝ

Prehrať video
playlist_playCreated with Sketch.

Sviatok VšETKýCH SVäTýCH

AUTOR: MÁRIO ZÁHORSKÝ

Obec Lukáčovce

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk

Accessibility