Vlajky - preklad stránky

Zdroj obrázku: Canva

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Predkladateľ:

OZ RADOŠINKA

Bojná 589
956 01 Bojná

DOTÁCIA V SUME:

15 400,00 €

AKTUÁLNY STAV:

Projekt je schválený

Informácie o projekte:

Hlavným cieľom predkladaného projektu „Zlepšenie vzhľadu obce Lukáčovce – úprava a tvorba verejných priestranstiev„ je podporovať aktívne trávenie voľného času širokej verejnosti, najmä detí a mládeže bez akýchkoľvek diskriminačných prvkov. Výstup projektu bude voľne dostupný verejnosti aj marginalizovaným skupinám nachádzajúcim sa resp. navštevujúcim obec Lukáčovce. Úspešné dosiahnutie stanoveného cieľa bude prospešné nie len pre obec Lukáčovce a jej obyvateľov, ale aj pre okolité obcea návštevníkov obce. Verejné priestranstvo – komunitná záhrada bude slúžiť všetkým občanom obce ako aj jej návštevníkom. V rámci realizácie projektu bude významne zastúpený efekt nediskriminácie a uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva ku kvalitnému verejnému priestranstvu určenému na relax a oddych.

Vypracovaná projektová dokumentácia rieši úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Lukáčovce. Predmetom projektu je úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Lukáčovce na parcele č. 293/1, 293/2, 362/1 nachádzajúcich sa v KÚ Lukáčovce (priestor za kultúrnym momo, kde vyrastá nový park). Predmet diela je nasledovný výpis prvkov slúžiacich na úpravu a tvorbu verejného priestoru, detského mobiliáru a prvkom súvisiacej zelenej infraštruktúry:

 • Lavička so solárnym panelom a nabíjaním – 1 ks

 • Odpadkové koše na základné zložky separácie – 4 ks

 • Detský mobiliár 1 ks

 • Kvetináče – 2 ks

 • Ochranná mreža 2 ks

 • Kontajner na zeleň – 2 ks

 • Exteriérová informačná tabuľa, vitrína – 1 ks

 • Solárne osvetlenie, stĺpy – 7 ks

 • Solitérny strom – 1 ks

  Úprava bola navrhnutá na základe požiadaviek verejného priestranstva – obce Lukáčovce a bude pozostávať z dodávky a osadenia lavičky so solárnym panelom a nabíjaním v počte 1 ks, odpadkových košov na základné zložky separácie (plast, papier, komunálny odpad, psie exkrementy) v počte 4 ks, kvetináčov v počte 2 ks, ochranných mreží v počte 2 ks, kontajnerov na zeleň v počte 2 ks, exteriérovej informačnej tabule v počte 1 ks, solárne osvetlenie spolu so stĺpmi v počte 7 ks, detského mobiliáru v počte 1 ks. Na záver realizácie projektu sa vysadí prvok zelenej infraštruktúry podľa rozpočtu (solitérny strom tilia cordata)

FOTOGALÉRIA:

Situácia 1 – Dotácia OZ Radošinka
VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content