OBECNÝ ÚRAD

  • Lukáčovce č. 2
    95123 Lukáčovce

IČO: 00308188

Prima banka Slovensko, a. s.
SWIFT: KOMASK2X
IBAN: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

PO: 07:30 – 15:30
UT: Nestránkový deň
ST: 07:30 – 17:00
ŠT: Nestránkový deň
PI: 07:30 – 13:00
SO: Zatvorené
NE: Zatvorené

Kontakty:

ING. IGOR COK
Starosta obce

037 /7829 211

0905 507 649

starosta@lukacovce.sk

ZUZANA GAJDOŠOVÁ
Obecná referentka:

Účtovníctvo, mzdy, byty, školstvo, iné

037 /7829 101

obecnyurad@lukacovce.sk

IVETA BALKOVÁ
Obecná referentka:

Správa daní a poplatkov, pokladňa, stavebné konanie, výrub drevín, iné

037 /7829 921

obecnyurad@lukacovce.sk

NAPÍŠTE NÁM:

Odoslaním kontaktného formulára zo stránky www.lukacovce.sk dávam súhlas obecnému úradu v Lukáčovciach so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. OÚ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom. Zamestnanci OcÚ alebo iné osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje  sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Súhlas so spracovaním údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je možné písomne, emailom alebo telefonicky kedykoľvek odvolať a OÚ je povinný údaje zlikvidovať.

OBECNÝ ÚRAD MENU:

Adresa:

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

Príjmame platby:

Prima banka Slovensko, a. s.
SWIFT: KOMASK2X
IBAN: SK79 5600 0000 0008 0432 8001

Otázky/odpovede:

Sadzobník poplatkov a daní nájdete v sekcií Užitočné info

Samozrejme. Nájdete ich na stránke v časti Obec – Formuláre a tlačivá – Úradné tlačivá. Ak sa tlačivo na stránke nenachádza a je možné ho doplniť, doplníme ho. 

Stav vodomeru môžete nahlásiť – Obec – Formuláre a tlačiváStav vodomeru. Stav vodomeru sa elektronicky nahlasuje len vtedy, keď sú občania vyzvaní. 

  • ELEKTRINA
-nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny

-informovať sa o plánovaných odstávkach

0850 111 555 , 0800 111 567

  • PLYN
Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.
 

0850 111 727

  • VODA

037 7769 511 – Ing. Valiček – Prevádzkovateľ vodovodu

0908 416 479 – pán Peter Režo

Všetky kontakty nájdete v sekcií Dôležité telefónne čísla

Poruchu na obecných bytoch môžete nahlásiť Obec – Formuláre a tlačivá – Porucha v nájomných bytoch

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility