Jazyk stránky na web mobil

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi

Informácie k projektu:

Predkladateľ:

Nadácia COOP Jednota
Bajkalská 25
82718 Bratislava
IČO: 30789214

DOTÁCIA V SUME:

6 000€

Dotácia schválená:

-

Cieľ projektu:

Projekt je umiestnený v centre obce jedná sa o dobudovanie zelenej infraštruktúre prepojkovacieho chodníka k miestnemu obchodu s detským mobiliárom. V centre sa nachádza detské ihrisko, ktorému chýba prirodzený oddeľovač od miestnej komunikácie, ktorý by bol vytvorený živým plotom. Plocha pri detskom mobiliáre by bola dotvorená trvalkovým záhonom a solitérnym stromom, ktorý by po čase vytváral prirodzený tieniaci systém detského ihriska. Trvalkový záhon bude doplnený relaxačnými prvkami, pre všetky vekové kategórie. V danom priestore plánujeme umiestniť knižnú búdku.

Fotogaléria

Skip to content