Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov je určený podľa počtu obyvateľov obce.

Zápisnice z roku 2020
 1. zasadnutie2. zasadnutie3. zasadnutie4. zasadnutie5. zasadnutie6. zasadnutie 
Soňa Szalaiová       
Martin Zachar       
Juraj Hanák       
Peter Markovič       
Karol Bulla       
Eduard Teplanský       
Stanislav Hanták       

P- Prítomný          N- Neprítomný         O- Ospravedlnený

2019

12.12.2019

5. RIADNÉ ZASADNUTIE

14.11.2019

4. RIADNÉ ZASADNUTIE

16.08.2019

3. RIADNÉ ZASADNUTIE

27.06.2019

2. RIADNÉ ZASADNUTIE

07.03.2019

2. RIADNÉ ZASADNUTIE

2018

12.12.2018

1. RIADNÉ ZASADNUTIE

06.12.2018

ZASADNUTIE USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA

22.08.2018

4. RIADNÉ ZASADNUTIE

26.06.2018

3. RIADNÉ ZASADNUTIE

21.03.2018

2. RIADNÉ ZASADNUTIE

14.03.2018

1. RIADNÉ ZASADNUTIE

2017

12.12.2017

6. RIADNÉ ZASADNUTIE

11.10.2017

5. RIADNÉ ZASADNUTIE

28.06.2017

4. RIADNÉ ZASADNUTIE

07.06.2017

1. MIMORIADNÉ ZASADNUTIE

10.05.2017

3. RIADNÉ ZASADNUTIE

05.04.2017

2. RIADNÉ ZASADNUTIE

21.02.2017

1. RIADNÉ ZASADNUTIE