MENU STRÁNKY Zatvoriť
  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Skúšobná prevádzka stavby

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby

  • Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu

  • Návrh na vydanie povolenia zmeny užívania stavby - Ktorá nie je spojená so zmenou stavby

FORMULÁRE A TLAČIVÁ MENU:

Ako vybavíte?

Ako postupovať, ak sa rozhodnem v obci stavať nehnuteľnosť?