MENU STRÁNKY Zatvoriť

granty a dotácie

v obci lukáčovce

O čo ide?

Granty a dotácie môžu byť určené na rôzne účely, ako napríklad na zlepšenie infraštruktúry, ochranu životného prostredia, sociálnu starostlivosť a mnoho ďalších oblastí.

Granty a dotácie pre obce sa môžu poskytovať na základe rôznych kritérií, ako napríklad veľkosti obce, počtu obyvateľov, hospodárskeho výkonu a potrieb a priorít danej obce.

Granty a dotácie pre obce môžu byť financované z rôznych zdrojov, ako napríklad z národných rozpočtov, fondov Európskej únie, alebo z iných zdrojov.

Posunutie obce do 21. storočia znamená prispôsobenie sa moderným technológiám a spoločenským trendom, ktoré ovplyvňujú život a fungovanie obce. To zahŕňa nielen zlepšenie infraštruktúry a technologického vybavenia, ale aj podporu kultúry a inovácií, zlepšenie kvality životného prostredia a sociálnych služieb.
ING. JOZEFÍNA POKRÝVKOVÁ, PHD.
Starostka obce