Poľovnícka spoločnosť Lupol

Poľovnícke združenie v obci Lukáčovce vzniklo v roku 1945, kedy boli založené dve organizácie. Jedna obhospodarovala revír na biskupských roliach a druhá na pozemkoch súkromne hospodáriacich roľníkov. V roku 1953 sa tieto dva spolky zlúčili.

V roku 1957 sa poľovnícke združenie zlúčilo s alekšinským. Toto zlúčenie trvalo do roku 1959. Od roku 1959 do roku 1974 bolo združenie samostatné. Ďalšie zlúčenie s poľovníckym združením, ktoré pôsobilo v Rišňovciach, trvalo od roku 1974 do roku 1977. Od tohto roku poľovnícke združenie hospodárilo samostatne. Hranice poľovného revíru mali rozlohu 1537 ha. Poľovnícke združenie malo v tom čase 23 členov.

Na jar v roku 2014 poľovnícke združenie zaniklo a vznikla Poľovná spoločnosť Lupol. Poľovný revír je od marca 2014 zaradený do II. akostnej triedy, má rozlohu 1558 ha. V revíri žije srnčia, zajačia, bažantia a jarabičia poľovná zver. Poľovníci poľujú na zver – tak odpovie hádam každé dieťa a väčšina dospelých na otázku, čo robia poľovníci. Pritom opak je však pravdou. Samotný lov je v súčasnosti druhoradý, oveľa viac času poľovníkom zaberie starostlivosť o zver. Poľovníci sa zameriavajú na vytváranie lepších podmienok pre zver a na ochranu prírody. Budujú kŕmidlá, soľníky, posedy, vysádzajú stromy, kríky a prikrmujú zver. Tieto ochranárske aktivity sa robia počas celého roka, lovu sa venujú podľa plánu v stanovených termínoch.

Obecná knižnica

Knižnica v našej obci pôsobí nepretržite už od roku 1973. Od roku 1982 je knihovníčkou pani Vlasta Prosnanová, ktorá sa o knižnicu stará aj v súčastnosti. Pre svoju činnosť má knižnica vyhradenú jednu miestnosť v budove starej obecnej školy. Dnes knižničný fond tvorí 4 345 zväzkov kníh. V súčastnosti sa činnosť našej knižnice neobmedzuje len na požičiavanie kníh, kde atraktívnosť knihy čitateľovi približujeme akciám ako napr. Beseda o M.R. Štefánikovi, P.O. Hviezdoslavovi či beseda so spisovateľom. Na všetkých stretnutiach, ktoré sa v knižnici uskutočnili sme sa snažili čitateľovi priblížiť krásu a múdrosť ukrytú v knihách.

Obecná knižnica je otvorená vždy prvú sobotu v mesiaci.

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content