V obci aktívne pracujú aj rôzne združenia a spoločenské organizácie. Jednou z najaktívnejších bola donedávna Jednota dôchodcov. Nemenej aktívne je Poľovnícke združenie, od 1. mája 2014 premenované na Poľovnú spoločnosť Lupol. Športovo nadanú mládež a záujemcov o futbal zastrešuje športový klub ŠK Magnus. Iba nedávno, v roku 2013, vzniklo Občianske združenie Vrbina snažiace sa o oživenie verejného života v obci. 

Poľovnícka spoločnosť Lupol

Poľovnícke združenie v obci Lukáčovce vzniklo v roku 1945, kedy boli založené dve organizácie. Jedna obhospodarovala revír na biskupských roliach a druhá na pozemkoch súkromne hospodáriacich roľníkov. V roku 1953 sa tieto dva spolky zlúčili.

V roku 1957 sa poľovnícke združenie zlúčilo s alekšinským. Toto zlúčenie trvalo do roku 1959. Od roku 1959 do roku 1974 bolo združenie samostatné. Ďalšie zlúčenie s poľovníckym združením, ktoré pôsobilo v Rišňovciach, trvalo od roku 1974 do roku 1977. Od tohto roku poľovnícke združenie hospodárilo samostatne. Hranice poľovného revíru mali rozlohu 1537 ha. Poľovnícke združenie malo v tom čase 23 členov.

Na jar v roku 2014 poľovnícke združenie zaniklo a vznikla Poľovná spoločnosť Lupol. Poľovný revír je od marca 2014 zaradený do II. akostnej triedy, má rozlohu 1558 ha. V revíri žije srnčia, zajačia, bažantia a jarabičia poľovná zver. Poľovníci poľujú na zver – tak odpovie hádam každé dieťa a väčšina dospelých na otázku, čo robia poľovníci. Pritom opak je však pravdou. Samotný lov je v súčasnosti druhoradý, oveľa viac času poľovníkom zaberie starostlivosť o zver. Poľovníci sa zameriavajú na vytváranie lepších podmienok pre zver a na ochranu prírody. Budujú kŕmidlá, soľníky, posedy, vysádzajú stromy, kríky a prikrmujú zver. Tieto ochranárske aktivity sa robia počas celého roka, lovu sa venujú podľa plánu v stanovených termínoch.

Lusako

Bol to december 2000, keď sa stretla hŕstka nadšencov pre hudbu a spev, aby skúsila, či hudobné nástroje, ktorých sa chopila, vydržia nápor chlapskej energie. A veruže áno. Entuziazmus sa umocňoval, hlasy sa čistili, zručnosť brnkania na struny sa zvyšovala a skúseností z verejných vystúpení je už tiež niekoľko, takže teraz už šestnásť ročne zoskupenie nastupuje etapu dospievania do zrelosti. 

Tak sa vám môže predstaviť Peter Kališ, spevák a hráč na 12-strunovú gitaru a ústnu harmoniku, Martin Bulla, spevák, zručný gitarista a ťahač mechu akordeónu, Marián Polák, spevák tých najvyšších tónov a nezameniteľný bendžista, Roman Kališ, spevák a hráč na kontrabas, Rastislav Šimora, spevák a úderník na hrmotiace a štrngajúce nástroje, Rastislav Bellovič, spevák a príležitostný „kibicmajster“. Stano Hanták a Vlado Hrudka, najnovší členovia na posilnenie prvých hlasov.

Táto naša lukáčovská kapela hrá štýl country a gospel a najčastejšie dopĺňa hudbou a spevom slávenie svätých omší, prináša známe či menej známe piesne návštevníkom hudobných festivalov a spoluvytvára radostnú atmosféru väčších alebo menších podujatí spoločenského charakteru. Viac ako tisícke ľudí robia hudobnú kulisu piesne z debutového CD Zmysel rán, ktoré vyšlo v roku 2011. Medzi najaktuálnejšie CD patrí album vydaný v roku 2014 s názvom, Nádej mám.

Obecná knižnica

Významnou kultúrnou inštitúciou v Lukáčovciach je obecná knižnica. Dnes nevieme zistiť, kedy presne knižnica vznikla, ale je isté, že bola činná s niekoľkými prestávkami. Situácia sa ustálila v roku 1983, odvtedy knižnica funguje nepretržite. Počas svojej existencie bola niekoľkokrát presťahovaná, v súčasnosti sídli v priestoroch obecnej školy, kam sa presťahovala v roku 2007. V jej priestoroch sa organizovali výstavy slovenského ľudového odevu v miniatúrach, besedy so spisovateľmi, čítanie rozprávok a iné. 

Obecná knižnica je otvorená vždy prvú sobotu v mesiaci.

Jednota dôchodcov

Členstvo v Jednote je dobrovoľné. Podmienkou jeho vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku. Členský príspevok je stanovený vo výške 2€. Jednota dôchodcov Slovenska je najväčším občianskym združením, v rámci Slovenska združuje viac ako 75 000 členov. V našej obci sa o chod klubu stará pani Vlasta Prosnanová.