Miestne dane

Dane stanovené obcou

Daň za psa

5,00€

Predajne automaty / za jeden predajný automat a kalendárny rok.

35,00€

Nevýherné hracie prístroje vo výške / za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

35,00€

Daň za užívanie verejného priestranstva:

za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň

0,50€

na deň za umiestnenie cirkusu

10,00€

na deň za predajný stánok počas hodov

5,00€

za umiestnenie lunaparku – kolotočov (počas hodových slávností obce) nasledovne :

Počas prevádzky atrakcií vo výške:

do 3 atrakcií

30,00€

do 5 atrakcií

50,00€

nad 5 atrakcií

70,00€

Mimo prevádzky atrakcií a to vo výške polovičnej sadzby:

do 3 atrakcií

15,00€

do 5 atrakcií

25,00€

nad 5 atrakcií

35,00€

pričom poplatok sa platí minimálne za 3 dni

UŽITOČNÉ INFO

Ako vybavíte?

Evidencia obyvateľstva, úmrtie v rodine alebo vybavenie stavebného povolenia.

Miestne dane

Sadzobník daňových poplatkov stanovených obcou.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou.

Harmonogram zberu odpadu

Kalendár harmonogramu vývozu odpadu. Ako správne reciklovať?

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá, ktoré budete potrebovať pri niektorých zmenách v obci.

Zdravotníctvo

Lekárne a zdravotné strediská v okolí obce. Kontakty do zdravotných stredísk a otváracie hodiny lekárni.

Newsletter

Budte informovaní a aktuálnom dianí v našej obci formou emailu.

stav vodomeru

Stav vodomeru je možné vyplniť online

Autobus/Vlak

Autobusové a vlakové spoje. Budete presmerovaný na stránku CP

Kalendár podujatí

Kalendár rôznych podujatí, ktoré sa konajú v okolí obce Lukáčovce.

Civilná ochrana obyvateľstva

Ako sa správať pri vyhlásení mimoriadného stavu? V prípade povodní či chemického ohrozenia?