Vlajky - preklad stránky

Zdroj obrázku: Canva

Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce

Predkladateľ:

SAŽP – Oddelenie starostlivosti o krajinu

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

DOTÁCIA V SUME:

8 000,00 €

AKTUÁLNY STAV:

Projekt je podaný na posúdenie

Informácie o projekte:

V súčasnosti je obec ohrozovaná prívalovými dažďami v dôsledku zmeny klímy, čo vedie k ohrozenie majetku obyvateľov a obce. Záujmová lokalita je náchylná z dôvodu nedostatočného odvedenia dažďovej vody z komunikácie. Stále pribúdajú spevnené plochy, pri ktorých je potrebné vyriešiť otázku efektívneho odvedenia dažďových vôd. V minulosti dažďové vody prirodzene vsakovali a dopĺňali tak prirodzenou cestou deficit podzemných vôd. V súčasnej dobe je prevažná časť dažďovej vody, ktorá odtečie zo spevnených plôch, odvádzaná čo najrýchlejšie s územia preč. Táto voda sa už späť do podzemných vôd na našom území nevráti.

Cieľom projektu je zachytiť dažďovú vodu s miestnej komunikácie a bezpečne ju infiltrovať do pôdy. Predchádzať zaplavovaniu územia a vymývania cestného telesa v dôsledku prívalových dažďov, ktoré ohrozujú majetok občanov aj obce. Pomocou vybudovania vsakovacích a retenčných zariadení na okraji vedľajšej príjazdovej komunikácií s rastlinným materiálom, čo bude mať za následok zlepšenia mikroklími a zmiernenia dopadov zmeny klímy.

Celkové náklady projektu sú vyčíslené na sumu 9 864€, kde výška dotácie je 8 000€ a sumou 1 864€ sa bude spolupodieľať obec.

FOTOGALÉRIA:

Návrh 1
Návrh 2
Návrh 3
Návrh 4
VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content