Vlajky - preklad stránky

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Informácie k projektu:

Názov projektu v anglickom jazyku:

Implementation of the educational methodology in the sector of textile waste into the educational process of schools to support combating climate change

Národná agentúra organizácie žiadateľa:

SK01 - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Číslo projektu:

2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503

Paušálna suma projektu:

400 000,00 (EUR)

Trvanie projektu:

01.09.2023 – 31.12.2024

Internetová stránka:

https://eduwasteonline.com

Cieľ projektu:

Realizácia hlavných cieľov projektu je prostredníctvom mediálnych výstupov, t. j. krátkeho filmu v trvaní jednej vyučovacej hodiny budovať a zlepšovať vedomosti, vytvorením online prostredia EDUwaste online zlepšiť svoj postoj k zelenému vzdelávaniu prezeraním oblečenia a textilu v odpadovom hospodárstve ako konkrétny vplyv na životné prostredie. Zelená výchova na podporu boja proti klimatickým zmenám v celosvetovom meradle.

Zaujímavé informácie

Fotoalbum z predstavenia projektu

Vypočujte si zaujímavý podcast

Dokumenty:

Zverejnené: 29.12.2022

Názov projektu: Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie
Project name: Support of educational activities in the field of textile waste and its impact on the environment

Zapojené organizácie:

E10290396 – EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

E10314286 – Obec Lukáčovce, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10290401 – POTEX s.r.o., Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

E10328745 – Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Slovenská republika, partnerská organizácia

E10331220 – Eurotex Ltd Nezisková, Bulharská republika, partnerská organizácia 

Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+  v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

Skip to content