Jazyk stránky na web mobil

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení a športovou aktivitou

Informácie k projektu:

Predkladateľ:

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48
832 73 Bratislava
IČO: 30 856 868
DIČ: 202 194 5376

DOTÁCIA V SUME:

10 500€

Dotácia schválená:

27.04.2023

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na podporu komunitnej záhrady za kultúrnym domom s podporou športových aktivít a prvkami vodozádržných opatrení. Keďže obec Lukáčovce nevlastní žiaden park a tým pádom v centre obce absentuje prvok ktorý by podporil ekologickú stabilitu a zlepšil mikroklímu životného prostredia, by bolo vhodné vytvoriť niečo prospešné pre občanov. Na ploche o rozlohe 1408m2 chceme vybudovať priestor pre všetky vekové kategórie občanov. Na danom území občania aj návštevníci s iných obcí nájdu oddychovú zónu, športovú ale aj aktívnu pri pravidelnej údržbe, ktorá bude realizovaná prostredníctvom obecnej aktivity ako dobrovoľné brigády. Hlavný zámer je vytvorenie dlhodobého projektu.

Projekt bol podaný grantom Nadácie Slovenskej Sporiteľne v priebehu marca a po posúdení bol 27. apríla 2023 schválený v sume 10 500€. Celková suma projektu je stanovená na sumu 15 000€, obec sa bude podielať so sumou 4 500€.

Fotogaléria

Skip to content