Vlajky - preklad stránky

Obec Lukáčovce leží v severozápadnej časti okresu Nitra na rozhraní Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nachádza sa cca 15 km vzdušnej vzdialenosti severozápadne od Nitry a cca 11 km vzdušnej vzdialenosti od Hlohovca východo-juhovýchodným smerom. Lukáčovce susedia s obcami Pastuchov, Alekšince, Rišňovce, Nové Sady, Andač a Zbehy, avšak štátnymi cestami sú spojené len s Alekšincami a Pastuchovom. 

Katastrálne územie predstavuje 16 837 369 m² (takmer 17 km²). Obec Lukáčovce, s nadmorskou výškou 149 až 234 m n. m., sa nachádza v západnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v hlavnej doline dolného toku potoka Blatina. Oblasť má nížinnú klímu, s miernou inverziou teplôt. Je suchá až mierne suchá, prevažne teplá, s priemernými ročnými zrážkami 650 – 700 mm. Široká dolina potoka Blatina je orientovaná v smere zhruba severozápad – juhovýchod. Celkový ráz prírodného prostredia v Lukáčovciach je veľmi priaznivý pre poľnohospodárstvo.

Lukáčovce sa nachádzajú na území mikroregiónu Radošinka, ktorého obce sa združujú v OZ Radošinka. Členmi OZ je 30 obcí nachádzajúcich sa na území okresov Nitra a Topoľčany. 

Medzi dôležité dokumenty patria stratégie v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, ktorých úlohou je podporiť zachovávanie, zveľaďovanie a využívanie kultúrneho dedičstva, kultúry a identity. Jedným za takých dokumentov je aj Stratégia miestneho rozvoja OZ Radošinka 2014-2020 

Symbol, vlajka a pečať:

Skip to content