Vlajky - preklad stránky

Zo života Jednoty dôchodcov

Spolupatričnosť a rovnaké postavenie tvoria základ pre združovanie dôchodcov v našej spoločnosti. V našej obci tvoria členskú zákľadňu JDS tzv. starodôchodcovia. Cieľom našej spoločnosti je vytvárať priaznivé podmienky pre zaujímavé a pracovné aktivity, tak, aby sa naši seniori medzi sebou dobre cítili a pritom sa obohacovali o nové zážitky, kultúrne podujatia a spoločenské udalosti.

Letné mesiace sú v našom okrese venované športovým hrám. Za našu obec nás reprezentovalo šesť členov a niektorým sa podarilo ziskať zlaté a strieborné poháre i diplomi. Samozrejme myslíme aj na kultúru, navštívili sme divadelné predstavenia v divadle Andreja Bagara v Nitre a to napríklad – Povolanie pápež, Drotari a Tisícročná včeľa.” 

V Decembri 2019 sa dôchodcovia JDS stretli na mikulášskom posedení pri hudbe a dobrom občerstvení. Prišiel medzi nás folklórny súbor z Lehoty. Vyvrcholením programu bolo žrebovanie tomboly.

Vďaka JDS boli naši seniori aj na rekreačných kúpeľných pobytoch. Oddýchnuť a zrelaxovať si mohli v Dudinaciach, Turčianských Tepliciach, Nimnici.

Vlasta Prosnanová

AKO SA STAŤ ČLENOM?

Členstvo v Jednote je dobrovoľné. Podmienkou jeho vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku 2€. Jednota dôchodcov Slovenska je najväčším občianskym združením, v rámci Slovenska združuje viac ako 75 000 členov. V Lukáčoviach bolo členstvo založené 9.2.1995 PhDr. Róbertom Margetínom a manželkou Magdalénou. Od mája 2004 je p. Vlasta Prosnanová zvolená ako predseda členstva Jednoty dôchodcov Lukáčovce.

FOTOALBUM

Skip to content