Vlajky - preklad stránky

Podstránka je určená pre obyvateľov obecných nájomných bytov. Všetky informácie na jednom mieste.

DOMOVÝ DÔVERNÍK

Peter Vančo

č. 72 vchod A, B, C

Marcel Teplanský

č. 72 vchod D, E

BYTOVÁ KOMISIA

Karol Bulla

Predseda komisie

Peter Zachar

Člen komisie z radu poslancov

Andrej Bulla

Odborník z radu obyvateľov obce

Zuzana Kleimanová

Odborník z radu obyvateľov obce

Marek Lazarčík

Odborník z radu obyvateľov obce

Peter Vančo

Odborník z radu obyvateľov obce

Marcel Teplanský

Odborník z radu obyvateľov obce

NAJNOVŠIE OZNAMY

Skip to content