Jazyk stránky na web mobil

granty a dotácie

v obci lukáčovce

Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva

Informácie k projektu:

Predkladateľ:

Environmentálny fond
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
IČO: 30796491

DOTÁCIA V SUME:

79 992€

Stav projektu:

Projekt je podaný na posúdenie

Cieľ projektu:

V roku 2022 obec Lukáčovce dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu zberného dvora. V súčastnosti sa vybavujú potrebné povolenie pre jeho realizáciu a oplotenie vybranej lokality. Minulý rok sa zakúpili 3 kontajnery na základné komodity ktoré budeme zberať. Po povolení od príslušných úradov bude zberný dvor dokončený a uvedený do prevádzky.

Z dotácie bude obstaraný traktor s nakladačom a s výklopnou vlečkou pre potreby obyvateľstva a jednoduchšej manipulácie drvič konárov.

Skip to content