MENU STRÁNKY Zatvoriť

Do diskusie nebudú schválené príspevky:

Diskusie na stránke www.lukacovce.sk sú moderované a majú svoje pravidlá. Každý diskutujúci, ktorý do fóra vstúpi, súhlasí s ich dodržiavaním. Za obsah diskusných príspevkov zodpovedá ich autor. Administrátor stránky diskusie monitoruje a vyhradzuje si právo príspevky porušujúce tieto pravidlá mazať a blokovať ich autorom prístup do diskusií.

 

  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • nezmysly a viacnásobne kopírované výrazy,
  • porušujúce autorský zákon,
  • príspevky nesmú obsahovať samoúčelné reklamné informácie,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého,
  • obsahujúce zavádzajúce otázky kladené starostovi, či poslancom (Otázky na starostu je možné klásť prostredníctvom sekcie Kontakty – formou formulára, ktorý je po odoslaní zaslaný na email OÚ)
  • Svojim obsahom znevažujú, alebo hlásajú porušovanie práv jednotlivcov, národov, menšín, etnických alebo náboženských skupín, alebo platné zákony Slovenskej republiky a Základné ľudské práva a slobody,