Návrh

26.11.2019

Schválené

14.01.2020

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Návrh

27.11.2018

Schválené

14.01.2019

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

Návrh

24.11.2017

Schválené

13.05.2018

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Návrh

24.11.2016

Schválené

08.06.2018

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

Schválené

05.06.2017

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016

22.05.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

07.07.2016

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

07.07.2016

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM

12.12.2015

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

20.05.2014

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

11.01.2014

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

23.05.2013

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

23.05.2013

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK