Hospodárenie obce

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021

Návrh

24.11.2020

záverečný účet obce za rok 2019

Návrh

19.05.2020

Schválené

29.07.2020

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Návrh

26.11.2019

Schválené

14.01.2020

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

Návrh

27.11.2018

Schválené

14.01.2019

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Návrh

24.11.2017

Schválené

13.05.2018

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

Návrh

24.11.2016

Schválené

08.06.2018

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016

Schválené

05.06.2017

ZÁMER PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

17.03.2020

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

22.05.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

07.07.2016

ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM

07.07.2016

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

12.12.2015

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

20.05.2014

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

11.01.2014

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

23.05.2013

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAŤ OBECNÝ MAJETOK

23.05.2013

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2014