Vlajky - preklad stránky

Komunálne voľby v roku 2022

STAROSTA OBCE

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku sa konali v sobotu 29.10.2022. Občania obce Lukáčovce si na volebné obdobie 4 roky zvolili s počtom hlasov 240 starostku Ing. Jozefínu Pokrývkovú, PhD.

0 hlasov
1. Igor Cok, Ing., 59 r., starosta, nezávislý kandidát
0 hlasov
2. Jozefína Pokrývková, Ing., PhD., 40 r., vedecko-výskumná zamestnankyňa, nezávislý kandidát
0 hlasov
3. Soňa Szalaiová, Ing., 58 r., učiteľka strednej školy, nezávislý kandidát
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Občania obce Lukáčovce si v komunálnych voľbách volili 7 poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce.

Zoznam kandidátov do Obecného zastupiteľstva

1. Mgr. Martina Bosáková- Nezávislý kandidát

2. Karol Bulla- Slovenská národná strana

3. Bc. Daniel Cok- Slovenská národná strana

4. Miloš Gabčo- Slovenská národná strana

5. Juraj Hanák- Nezávislý kandidát

6. Stanislav Hanták- Kresťanskodemokratické hnutie

7. Peter Markovič- Nezávislý kandidát

8. Ing. Soňa Szalaiová- Nezávislý kandidát

9. Peter Vančo- Nezávislý kandidát

10. Martin Zachar- Nezávislý kandidát

11. Peter Zachar- Nezávislý kandidát

Výsledky v obci Lukáčovce

Martin Zachar
0 hlasov
Peter Markovič
0 hlasov
Juraj Hanák
0 hlasov
Ing. Soňa Szalaiová
0 hlasov
Karol Bulla
0 hlasov
Peter Zachar
0 hlasov
Bc. Daniel Cok
0 hlasov
Mgr. Martina Bosáková
0 hlasov
Stanislav Hanták
0 hlasov
Peter Vančo
0 hlasov
Miloš Gabčo
0 hlasov

Informácie

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 974

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 549

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 549

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 527

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 544

Skip to content