Jazyk stránky na web mobil

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

1. Mgr. Martina Bosáková- Nezávislý kandidát

2. Karol Bulla- Slovenská národná strana

3. Bc. Daniel Cok- Slovenská národná strana

4. Miloš Gabčo- Slovenská národná strana

5. Juraj Hanák- Nezávislý kandidát

6. Stanislav Hanták- Kresťanskodemokratické hnutie

7. Peter Markovič- Nezávislý kandidát

8. Ing. Soňa Szalaiová- Nezávislý kandidát

9. Peter Vančo- Nezávislý kandidát

10. Martin Zachar- Nezávislý kandidát

11. Peter Zachar- Nezávislý kandidát

Výsledky

1. Martin Zachar
299
2. Peter Markovič
294
3. Juraj Hanák
291
4. Ing. Soňa Szalaiová
250
5. Karol Bulla
247
6. Peter Zachar
247
7. Bc. Daniel Cok
224
8. Mgr. Martina Bosáková
216
9. Stanislav Hanták
205
10. Peter Vančo
126
11. Miloš Gabčo
81

Kandidáti na starostu obce

1. Igor Cok, Ing., 59 r., starosta, nezávislý kandidát

2. Jozefína Pokrývková, Ing., PhD., 40 r., vedecko-výskumná zamestnankyňa, nezávislý kandidát

2. Soňa Szalaiová, Ing., 58 r., učiteľka strednej školy, nezávislý kandidát

Výsledky

1. Jozefína Pokrývková, Ing., PhD.
240
1. Cok Igor, Ing.
197
2. Soňa Szalaiová, Ing.
107

Informácie

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov…………………………………………………………………..974

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní…………………………………………………………………….549

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku…………………………………………………………………………………549

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva………….527

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce………………………………544

Skip to content