Vlajky - preklad stránky

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

 1. Ľubomíra Ardonová
 2. Rastislav Bellovič
 3. Martina Bírová
 4. Erika Blštáková
 5. Anna Bosáková
 6. Andrea Brňová
 7. Karol Bulla
 8. Róbert Gajdoš
 9. Juraj Hanák
 10. Ing.Juraj Kollár
 11. Martin Kollár
 12. Marek Krajčovič
 13. Tibor Kuchár
 14. Marián Polák
 15. Dušan Režo
 16. Ing. Soňa Szalaiová
 17. Ing. Eduard Teplanský
 18. Martin Zachar

Výsledky

1. Ing. Soňa Szalaiová
340
2. Martin Zachar
323
3. Ľubomíra Ardonová
323
4. Juraj Hanák
249
5. Ing. Eduard Teplanský
227
6. Ing.Juraj Kollár
200
7. Róbert Gajdoš
199

Kandidáti na starostu obce

1. Igor Cok, Ing., 47 r., starosta, nezávislý kandidát
2. Martin Bulla, 28 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát

Výsledky

1. Cok Igor, Ing.
344
2. Martin Bulla
218

Informácie

– počet osôb zapísaných v zozname voličov: 951,
– počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 566,
– účasť voličov: 59,51 %,
– počet odovzdaných obálok: 566,
– počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 562,
– počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 561,
– podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 99,29 %,
– podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 99,11 %,
– počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7

Skip to content