Vlajky - preklad stránky

Referendová otázka, ktorá znela:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“

Výsledky

ÁNO
300
NIE
7

Informácie

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 961

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 311

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 – 311

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny – 0

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov – 310

Počet platných hlasovacích lístkov – 307

 

Dokumentácia:

  • Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende

[fb_button]
Skip to content