Vlajky - preklad stránky

Referendová otázka, ktorá znela:

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

Výsledok

ÁNO
285
NIE
7
NEPLATNÝ HLAS
3

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Výsledok

ÁNO
281
NIE
11
NEPLATNÝ HLAS
3

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Výsledok

ÁNO
281
NIE
12
NEPLATNÝ HLAS
2

Informácie

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 936

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 295

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa – 295

Počet platných hlasovacích lístkov – 294

Účasť na referende- 31,51%

 
[fb_button]
Skip to content