Vlajky - preklad stránky

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

1. Eduard Antalič, 43 r., strážna služba, Slovenská národná strana
2. Karol Bulla, 42 r., živnostník, Smer
3. Igor Cok, Ing., 39 r., súkromne hospodáriaci roľník, nezávislý kandidát
4. Iveta Coková, 29 r., domáca, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Veronika Fačkovcová, 55 r., predavačka, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Miloš Gajdoš, 32., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Marta Klepancová, Ing., 44 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Peter Melovič, Ing., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
9. Dominik Mucha, 52 r., invalidný dôchodca, Strana demokratickej ľavice
10. Július Oravec, 57 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Vlasta Prosnanová, 49 r., majsterka odborného výcviku, Slovenská národná strana
12. Milan Rehuš, 51 r., montér, Hnutie za demokratické Slovensko
13. Ján Ridrich, 43 r., strážna služba, Slovenská národná strana
14. Otakar Srnka, 33 r., nezamestnaný, Hnutie za demokratické Slovensko
15. Jiři Staněk, 57 r., živnostník, Hnutie za demokratické Slovensko
16. Dušan Szalay, 32 r., robotník, Hnutie za demokrtické Slovensko
17. Eduard Teplanský, Ing.,41 r., inžinier železničnej dopravy, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Jozef Venény, 60 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Martin Zachar, 30 r., obchodný manager, nezávislý kandidát
20. Zuzana Zemková, 19 r., nezamestnaná, Kresťanskodemokratické hnutie

Výsledky

1. Igor Cok
481
2. Martin Zachar
317
3. Eduard Teplanský
295
4. Miloš Gajdoš
262
5. Karol Bulla
238
6. Jozef Venény
202
7. Iveta Coková
192
8. Marta Klepancová
189
9. Peter Melovič
186
10. Dominik Mucha
155
11. Veronika Fačkovcová
143
12. Milan Rehuš
120
13. Zuzana Zemková
111
14. Vlasta Prosnanová
110
15. Július Oravec
105
16. Eduard Antalič
89
17. Otakar Srnka
86
18. Jiří Staněk
78
19. Dušan Szalay
70
20. Ján Ridrich
45

Kandidáti na starostu obce

1. Marta Klepancová, Ing., 44 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Marián Lukáčik, 34 r., starosta obce, nezávislý kandidát
3. Jozef Vančo, 53 ., elektrotechnik, nezávislý kandidát

Výsledky

1. Marián Lukáčik
470
2. Marta Klepancová
59
3. Jozef Vančo
47
Skip to content