Vlajky - preklad stránky

Komunálne voľby v roku 2018

STAROSTA OBCE

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku sa konali v sobotu 10.11.2018. Občania obce Lukáčovce si na volebné obdobie 4 roky zvolili s počtom hlasov 282 starostu Ing. Igora Coka.

0 hlasov
1. Igor Cok, Ing., 59 r., starosta, nezávislý kandidát
0 hlasov
2. Jana Ardonová, 52 r., manažérka, nezávislý kandidát
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Občania obce Lukáčovce si v komunálnych voľbách volili 7 poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce.

Zoznam kandidátov do Obecného zastupiteľstva

1. Karol Bulla- Slovenská národná strana

2. Juraj Hanák- Nezávislý kandidát

3. Stanislav Hanták- Kresťanskodemokratické hnutie

4. Peter Markovič- Nezávislý kandidát

5. Ing. Soňa Szalaiová- Nezávislý kandidát

6. Ing. Eduard Teplanský- Nezávislý kandidát

7. Martin Zachar- Nezávislý kandidát

Výsledky v obci Lukáčovce

Ing. Soňa Szalaiová
0 hlasov
Martin Zachar
0 hlasov
Juraj Hanák
0 hlasov
Peter Markovič
0 hlasov
Karol Bulla
0 hlasov
Ing. Eduard Teplanský
0 hlasov
Stanislav Hanták
0 hlasov

Informácie

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 964

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 532

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 532

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 516

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 526

[fb_button]
Skip to content