Vlajky - preklad stránky

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

 1. Bulla Karol
 2. Zachar Martin
 3. Teplanský Eduard, Ing.
 4. Bojňanský Jaroslav, RNDr. 
 5. Venény Jozef
 6. Kollár Valentín, Ing.
 7. Teplanská Emília, Ing.
 8. Režo Dušan
 9. Gajdoš Róbert
 10. Gajdoš Miloš
 11. Margetínová Mária
 12. Rehuš Milan
 13. Kašuba Miroslav
 14. Srnka Otakar

Výsledky

1. Bulla Karol
336
2. Martin Zachar
281
3. Eduard Teplanský
275
4. Bojňanský Jaroslav, RNDr.
265
5. Venény Jozef
256
6. Kollár Valentín, Ing.
237
7. Teplanská Emília, Ing.
213
8. Režo Dušan
209
9. Gajdoš Róbert
204
10. Gajdoš Miloš
196
11. Margetínová Mária
169
12. Rehuš Milan
144
13. Kašuba Miroslav
88
14. Srnka Otakar
50

Kandidáti na starostu obce

1. Cok Igor, Ing.
2. Miloš Gajdoš
3. Teplanský Eduard, Ing.

Výsledky

1. Cok Igor, Ing.
380
2. Miloš Gajdoš
120
3. Teplanský Eduard, Ing.
84
Skip to content