Vlajky - preklad stránky

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

1. Antalič Eduard, Slovenská národná strana
2. Ardonová Jana, Slovenská národná strana 
3. Babulic Viliam, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Bellovič Vojtech, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Bošanský Vojtech, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Cok Samuel, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
7. Černý Peter, Strana demokratickej ľavice
8. Dian Ivan, nezávislý kandidát
9. Ďurišová Katarína, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Gajarský Marek, nezávislý kandidát
11. Gajarský Vincent, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Gajdoš Miloš, nezávislý kandidát
13. Hurta Pavol, nezávislý kandidát
14. Kludil Vladimír, nezávislý kandidát
15. Kollárová Dana, PaedDr., nezávislý kandidát
16. Krajčírik František, nezávislý kandidát
17. Margetín Róbert, PhDr., Strana demokratickej ľavice
18. Močko Marián, Slovenská národná strana
19. Oravec Július, Kresťanskodemokratické hnutie
20. Prosnanová Vlasta, Slovenská národná strana
21. Rehuš Emil, nezávislý kandidát
22. Riegel Alexander, nezávislý kandidát
23. Teplanská Emília, Ing,, Strana demokratickej ľavice
24. Teplanský Eduard, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
25. Teplanský Jaroslav, nezávislý kandidát
26. Venény Jozef, Kresťanskodemokratické hnutie
27. Zachar Marián, Kresťanskodemokratické hnutie
28. Zachar Martin, nezávislý kandidát
29. Zemková Katarína, Kresťanskodemokratické hnutie

Výsledky

1. Babulic Viliam
329
2. Cok Samuel, Ing.
299
3. Zachar Martin
252
4. Venény Jozef
243
5. Gajdoš Miloš
239
6. Černý Peter
235
7. Zemková Katarína
226
8. Bošanský Vojtech
225
9. Teplanský Eduard, Ing.
214
10. Gajarský Marek
208
11. Kollárová Dana, PaedDr.
206
12. Zachar Marián
205
13. Prosnanová Vlasta
203
14. Gajarský Vincent
186
15. Margetín Róbert, PhDr.
182
16. Rehuš Emil
181
17. Kludil Vladimír
180
18. Oravec Július
173
19. Ďurišová Katarína
169
20. Riegel Alexander
168
21. Bellovič Vojtech
166
22. Dian Ivan
166
23. Hurta Pavol
165
24. Teplanský Jaroslav
163
25. Teplanská Emília
160
26. Ardonová Jana
150
27. Krajčírik František
138
28. Antalič Eduard
99
29. Močko Marián
78

Kandidáti na starostu obce

1. Lukáčik Marián, nezávislý kandidát, 30 r.
2. Mucha Dominik, nezávislý kandidát, 48 r.

Výsledky

1. Marián Lukáčik
330
2. Dominik Mucha
288
Skip to content