OBEC LUKÁČOVCE

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

JAZYK STRÁNKY

EnglishDeutschSlovenčinaEspañol

Dátum zverejnenia:

12/12/2022

Vec: Oznámenie o doručení písomnosti.

Obec Lukáčovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje pána:

Milana Vaška, bytom Lukáčovce,  že mu má byť doručená písomnosť od:

– Všeobecná zdravotná poisťovňa 

Po dobu osemnásť kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia bude písomnosť uložená na Pošte Lukáčovce, kde si možno prevziať (oznámenie o uložení zásielky na OÚ).

DOKUMENTY

0
Chcem sa vyjadriť v komentárix