SÚHRN OZNAMOV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.

17.11.2019

VZOR- Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu- osobné prevzatie

VZOR- Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu- prevzatie splnomocnencom

06.11.2019

Všetky dôležité informácie pre voliča

06.11.2019

Informácie k hlasovaniu poštou + vzor žiadosti.pdf

06.11.2019

Vyhlásenie volieb

06.11.2019

Obec Lukáčovce zverejňuje emailovú adresu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020 obecnyurad@lukacovce.sk