Vlajky - preklad stránky

Voľby do Európskeho parlamentu

Kedy?

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 hod.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

môže podať volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku.

Hlasovacie lístky sa poštou vydávajú len do 23. mája 2024. Viac informácií sa dočítate TU.

Žiadosti na vyplnenie nájdete v dokumentácií nižšie.

Zahraj si kvíz

Dokumentácia

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu na základe splnomocnenia
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu
Informácie k žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Informácie pre voliča
Information for the voter
Informácie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
Rozhodnutie - Voľby do Európskeho parlamentu
Čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte v cudzine
Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zápis do zoznamu voličov pre voľby do EÚ parlamentu 2024
Skip to content