Prečo ísť v roku 2024 k Európskym voľbám?

Zdroj obrázku: Canva LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ EURÓPSKA ÚNIA Obec Lukáčovce je hrdým členom siete „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“ Zverejnené:07/03/2024 Zdroj: https://ec.europa.eu/ Európske voľby sa uskutočnia v dňoch 6. až 9. júna 20241. Tieto voľby sa konajú od roku 1979 každých 5 rokov. Ide o najväčší nadnárodný demokratický úkon na svete. Pri tejto unikátnej príležitosti občania…

Podnet pre starostku: Separovaný zber

bez ODPOVEDE Podnet pre starostku: Nebezpečné psy Autor: Marek PODNET: Dobrý deň. Začali sme separovať vo veľkom. Jedna nádoba na komunalny odpad, druhú sme označili zltou nálepkou PLASTY, kompost na záhrade na bio odpad a zakúpili sme si modrú nádobu na papier. Plasty a papier boli zaplnené skôr a komunalny odpad máme aj napriek plienkam…