Vlajky - preklad stránky

Zdroj obrázku: Canva

Akú úlohu má Európsky parlament?

Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom EÚ. Každých 5 rokov si 450 miliónov európskych voličov vyberá poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ich budú zastupovať. Poslanci pracujú v ich mene a prerokúvajú, formujú a prijímajú právne predpisy o témach, ktoré sú kľúčové pre každodenný život ľudí. Parlament:

▶  obhajuje slobodu, rovnosť a právny štát v celej EÚ;

▶  presadzuje slobodu, demokraciu a dodržiavanie ľudských práv na celom svete;

▶  volí predsedu Európskej komisie a zabezpečuje, aby si inštitúcie EÚ riadne vykonávali svoju prácu;

▶  kontroluje, ako sa vynakladajú peniaze EÚ, keďže spolu s členskými štátmi EÚ rozhoduje o rozpočte EÚ;

▶  monitoruje využívanie rozpočtu EÚ tak, že kontroluje výdavky Komisie EÚ a všetkých inštitúcií EÚ.

Európsky parlament predstavuje prepojenie občanov s dôležitými rozhodnutiami. Formuje Európsku úniu a jej budúcu podobu. Mladí ľudia by mali využiť svoj hlas nato, aby si zvolili víziu, ktorá im je najbližšia.

Európsky parlament neustále získava právomoci prostredníctvom postupných zmien európskych zmlúv. V roku 2024 bude mať nová generácia mladých ľudí príležitosť rozhodnúť o tom, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente. Takúto šancu ich starí rodičia nemali, keďže priame voľby do EP boli zavedené až v roku 1979. V roku 2024 budú občania voliť 720 poslancov, pričom jednotlivé krajiny EÚ bude zastupovať minimálne 6 a maximálne 96 poslancov. Poslanci z rôznych krajín a politické strany tvoria niekoľko politických skupín, ktoré spájajú spoločné ciele a vízie pre Európu.

Činnosť Európskeho parlamentu je každý mesiac rozložená medzi Brusel a Štrasburg. Návrhy právnych predpisov, ktoré pochádzajú od Európskej komisie, sa najprv prerokúvajú v jednom z 20 parlamentných výborov v Bruseli. Tieto výbory, sa skladajú z malého počtu poslancov a sústreďujú sa na rôzne témy a politiky a na jednotlivé návrhy, ktoré skúmajú, menia ich a hlasujú o nich. Upravené návrhy potom opätovne prerokujú, pozmenia a odhlasujú všetci poslanci na plenárnych schôdzach v Štrasburgu. Poslanci musia pri práci dodržiavať kódex správania. Obsahuje smerodajné zásady, podľa ktorých musia poslanci pri výkone svojej práce uplatňovať nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči dôstojnosti a povesti Parlamentu. Kódex správania sa v roku 2023 sprísnil.

VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content