Obec Lukáčovce

Obecný úrad  v Lukáčovciach  vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID – 19, oznamuje občanom informácie k platbe  za odpad, ktorí majú už záujem platiť poplatky za odpad: 

Rozpis poplatkov za ODPAD (TKO) na rok 2021 podľa počtu osôb v domácnosti

Sadzba poplatku je 0,075 € na osobu za deň (VZN č. 3/2020, § 11 ods. 1)

Poplatok za TKO na rok 2021 je na osobu 27,38 €.

Poplatok za TKO na rok 2021 pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcej sa v kat. území obce Lukáčovce (tzv. chalupárov) je 27,38 € na rok.

Poplatok za odpad by bolo vhodne zaplatiť jednorazovo. V prípade, že je viacčlenná rodina a poplatok je vyššia suma, môže sa rozdeliť na dve a viac splátok, avšak najviac na štyri.

Tiež dávame na vedomie občanom, ktorí majú psa, že výška poplatku za psa je rovnaká ako minulý rok 5,00 €. Poplatok za psa je potrebné zaplatiť do konca januára – internet banking. sadzba dane z nehnuteľnosti je tiež  rovnaká  ako v roku 2020. Zmeny – ktoré nastali v roku 2020 posielajte emailom, prípadne vyplnené daňové priznanie vhoďte do schránky na  Obecnom úrade.

Poplatky uvítame, ak budete platiť  prevodom na účet Obce Lukáčovce č. ú. SK79 5600 0000 0008 0432 8001, Var. symbol: číslo domu.

Je možnosť platiť aj v hotovosti do pokladne Obecného úradu, prípadne platobným terminálom, pre občanov, ktorí nemajú možnosť platby internet banking, ale nakoľko situácia je mimoriadne vážna, apelujeme na vás, aby ste dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a tým si chránili vaše zdravie, zdravie vašich blízkych ako i ostatných občanov.

Ďakujeme.

KOMENTÁRE

guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre
0
Chcem sa vyjadriť v komentárix
()
x