Stretnutie klubu Jednota dôchodcov

Stretnutie klubu Jednota dôchodcov Dátum konania: 26/03/2024 FOTOALBUM 2024 VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá? Komentáre Upozornenie Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke. Následne klikni na bielu bodku.

Západoslovenská distribučná spoločnosť upozorňuje na plánovanú odstávku elektrickej energie

Zdroj obrázku: Canva OZNAMY + PRIDAŤ DO KALENDÁRA + PRIDAŤ DO KALENDÁRA × ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:29/02/2024 Západoslovenská distribučná spoločnosť upozorňuje na plánovanú odstávku elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na distribučnej sústave alebo v ich ochrannom pásme, a to 18.03.2024: VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá?…

Správa z kontroly prevodu nehnuteľného majetku

Zdroj obrázku: Canva OZNAM ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Kontrola dodržania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásadami hospodárenia s majetkom obce Lukáčovce pri nakladaní s nehnuteľným majetkom obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. DOKUMENTY Stiahnúť Správa z kontroly prevodu nehnuteľného majetku…

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 20.02.2024

Zdroj obrázku: Canva ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 20.02.2024. DOKUMENTY Stiahnúť Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Stiahnúť Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Stiahnúť Zvukový záznam z 1. riadneho zasadnutia VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá?…

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Zdroj obrázku: Canva ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Úroveň vytriedenia je percentuálny údaj, ktorý má hovoriť o tom, koľko z celkového množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov (KO) sa v danom meste či obci podarilo vytriediť. Z čísla, ktoré samospráva vykáže, sa následne odvodzuje výška poplatkov za skládkovanie a nárok na…