Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

Zdroj obrázku: Canva OZNAM VOĽBY DO EU PARLAMENTU ZMLUVA: Zmluva o dielo – Prístavba k materskej škole v Lukáčovciach Zverejnené:15/04/2024 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môže podať volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku. Hlasovacie lístky sa…