ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 4

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:14/04/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 4Poistník: Obec LukáčovcePoisťovateľ: ČSOB Poisťovňa, a.s….